Pieśń nad pieśniami – interpretacja

Intymna relacja

Młodzi skupiają się na sobie, używając do opisywania drugiej osoby wielu porównań i metafor, które w zmysłowy sposób pokazują, jak blisko są ze sobą związani. Ich intymna relacja obrazowana jest przez mnogość poetyckich wyznań i zachwytu, który im towarzyszy. Opisy są sensualne, wchodzą głęboko w związek, jaki zakochani tworzą. Wiele z tych metafor można odczytywać na różne sposoby, co jeszcze mocniej potęguje miłość między kochankami i pokazuje, jak wiele jeszcze mają przed sobą do odkrycia. Można odnieść wrażenie, że chcą oni być ze sobą tak blisko, by połączyć się w jedno ciało.

Miłość do Boga i ludzi

Tekst można również interpretować jako miłość Boga do ludzi. Oblubieniec symbolizuje Stwórcę, a Oblubienica Naród Wybrany czyli Izraelitów. Ogromna miłość i wzajemne komplementowanie się kochanków jest metaforą wzajemnego uwielbienia przez Boga i ludzi. Jest to czyste, nieskażone niczym uczucie, które trwa i przechodzi z pokolenia na pokolenie. Obie strony pragną ze sobą cały czas przebywać, nigdy wzajemnie się nie opuszczają i myślą o sobie w każdej chwili.

Duch i umysł

Kochankowie nie patrzą na siebie jedynie przez pryzmat ciała, ale również ducha i umysłu. Kobieta zwraca uwagę na jego dbałość o rodzinę i bliskich, odpowiedzialność, opiekuńczość czy umiejętność odnalezienia się w każdej sytuacji. Mężczyzna nie jest jej dłużny i nazywa ją wybranką, gołąbką, mówi o niej jako tej jedynej, najlepszej i nieskalanej. Takie komplementy mogą prawić sobie osoby zakochane, ale również pasuje to do Boga (opiekuńczy i dbający o swoich wyznawców), a także do Izraelitów (najlepsi, nieskalani, jedyni).

Dodaj komentarz