opracowania lektur, opracowania wierszy, motywy literackie, epoki literackie, streszczenia, problematyka, bohaterowie lektur, wypracowania, analizy i interpretacje wierszy
Johann Wolfgang Goethe - najważniejsze informacje o autorze
Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) to najwybitniejszy niemiecki pisarz okresu „burzy i naporu” (niem. „Sturm und Drang”). Urodził się we Frankfurcie nad Menem w zamożnej rodzinie mieszczańskiej.  Studiował prawo na uniwersytecie w Lipsku (to tutaj odkrył poetyckie powo... (pozostało znaków: 2477)
Cierpienia młodego Wertera - informacje wstępne
Cierpienia młodego Wertera ukazały się w jesieni 1774 roku. Goethe miał wówczas dwadzieścia pięć lat. Utwór powstał w ciągu zaledwie kilku tygodni.   Sam autor pisze o swojej powieści: Historię pod tytułem „Cierpienia młodego Wertera”, w której przeds... (pozostało znaków: 4136)
Autobiograficzne wątki cierpień młodego Wertera
Goethe w maju 1772 r. przybył do Wetzlaru w celu odbycia praktyki sądowej. Tam na balu poznał piękną i czarującą Charlottę Buff oraz jej narzeczonego, Johanna Christiana Kestnera. Przyszły autor Cierpień młodego Wertera zaczął odwiedzać pannę, poznał także jej ojca i liczne rodzeństwo. Z cza... (pozostało znaków: 1267)
Preromantyzm i wpływ epoki na cierpienia młodego Wertera
Cierpienia młodego Wertera przynależą do okresu preromantyzmu. Preromantyzm to zespół tendencji zapoczątkowany w literaturze europejskiej drugiej połowy XVIII w., będący wyrazem sprzeciwu wobec zasad estetyki klasycyzmu, przygotowujący nadejście romantyzmu. Wówczas zaczęto odrzu... (pozostało znaków: 3681)
Cierpienia młodego Wertera - streszczenie
Księga pierwsza 4 maja. Werter cieszy się z wyjazdu. Przebywa w okazałej posiadłości należącej kiedyś do hrabiego von M. Zamierza tutaj doprowadzić do końca sprawę spadkową swojej matki, jednak rzeczywisty powód opuszczenia przez niego swojego dotychczasowego miejsca pobytu jest inny.... (pozostało znaków: 29857)
Werter - charakterystyka bohatera
Werter to człowiek nieprzeciętny i przekonany o własnej wyjątkowości. Obdarzony wieloma talentami i umiejętnościami, staje się atrakcyjny w oczach innych: jest wrażliwy, dostrzega piękno przyrody, potrafi tańczyć, rysować, prowadzić konwersacje, bawić się z dziećmi, pasjonuje go literatura. Mim... (pozostało znaków: 5580)
Lotta - charakterystyka bohaterki
Lotta jest córką komisarza S. Posiada liczne rodzeństwo, którym musiała się zaopiekować po śmierci matki. To czuła i serdeczna osoba, pełna miłości do świata i ludzi.  Przedstawiona jest jako narzeczona, a później żona Alberta.   Urzeka Wertera swoją urodą i... (pozostało znaków: 880)
Albert - charakterystyka bohatera
Albert został przedstawiony jako przeciwieństwo Wertera. To narzeczony, a później mąż Lotty. Nie jest jej „bliźniaczą duszą”, jednak w zamian współtworzy z nią związek oparty na stabilnym uczuciu i wzajemnym zaufaniu. Jest człowiekiem pracowitym i rzetelnie wykonują... (pozostało znaków: 393)
Werteryzm, bohater werterowski - cechy, przykłady
Werter stał się symbolem pewnej postawy życiowej. Postać literacką prezentującą jego cechy nazywa się bohaterem werterowskim. Zbiór tych cech to werteryzm. Zaliczają się do nich: Wybujała uczuciowość. Werter to człowiek nadwrażliwy, mający skłonność do analizowania swoich uczuć. W tym... (pozostało znaków: 2675)
Cierpienia młodego Wertera - najważniejsze cytaty
Wypowiedzi Wertera Gdybyś spytał, jacy tu są ludzie, odparłbym, że tacy jak wszędzie. Rodzaj ludzki, to rzecz jednostajna! Większość spędza na pracy przeważną część życia, by żyć, a owa znikoma cząstka wolności, jaka im pozostaje, napawa ich taką obawą, iż czynią, co mogą, by jej się wyzbyć co p... (pozostało znaków: 3252)

LekcjaPolskiego.pl – opracowania lektur, opracowania wierszy, epoki literackie, streszczenia lektur, problematyka, bohaterowie, wypracowania, analizy i interpretacje wierszy

Kontakt | Polityka prywatności