Człowiek wobec niestałości świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Koheleta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Dekadentyzm był określeniem postawy, w której człowiek wewnętrznie rozpada się pod wpływem zmian wartości, jakimi kieruje się dynamicznie zmieniający się świat. Widać, że jest to postawa odmienna od prezentowanej w Księdze Koheleta, która odradzała zwracanie uwagi na takie rzeczy i skupianie się wyłącznie na osobistym szczęściu, a nie na lęku przed przemijalnością, która jest stałym elementem ludzkiej egzystencji od jej zarania. 

Przemijanie jest jedyną stałą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć w życiu. Wszystko inne łącznie z nami podlega ciągłbym zmianom i transformacjom. Taka wizja rzeczywiście może przerażać, lecz literatura daje mnóstwo odpowiedzi na pytanie, jak sobie z tym poradzić. Należy żyć i mimo wszystko szukać szczęścia. 

Dodaj komentarz