Konrad Wallenrod – motywy literackie

Motyw zdrady

Konrad Wallenrod, czyli naprawdę Walter Alf zostaje mistrzem zakonnym, przez co ma duże możliwości w sabotażu interesu zakonnego. Wyrusza na wojnę z Litwą, podczas której dowodzi wojskiem w taki sposób, by Krzyżacy ponieśli maksymalnie duże straty. Ginęli oni z głodu (nie dostarczano wystarczająco zaopatrzenia) oraz wpadali w zasadzki litewskie przez złe dowodzenie. Podczas ostatecznej bitwy postanowił on pozostawić ich bez pomocy, dzięki czemu jego ojczyzna wygrała wojnę. 

Motyw miłości

Uczucie ukazane w powieści jest nieszczęśliwe. Mimo odwzajemnionego uczucia z obu stron Aldona i Walter Alf nie mogą być razem. Mężczyzna postanawia wyrzec się własnego szczęścia na rzecz interesu ojczyzny. Przez to kobieta, księżniczka litewska decyduje się na życie Pustelnicy. Zamyka się w wieży niedaleko miejsca, w którym przebywał Konrad Wallenrod, by móc cały czas być blisko niego. Dzięki temu mogli chociaż raz na jakiś czas się usłyszeć, ponieważ mistrz zakonny wymykał się często z zamku, by porozmawiać z ukochaną.

Motyw samobójstwa

Gdy podstęp zostaje odkryty, Wallenrod decyduje się na popełnienie samobójstwa. W ten sposób unika odpowiedzialności i tortur, które prawdopodobnie spotkałyby go za takie działanie. Robi to także z beznadziei, ponieważ zaproponował ucieczkę ukochanej, ale ona się nie zgodziła. Gdy dowiaduje się o jego śmierci (zgaszona lampa w strzelnicy), sama także popełnia samobójstwo.

Dodaj komentarz