Melancholia – choroba duszy, motywacja do działania? Różne oblicza nudy w literaturze. W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego oraz wybranych kontekstów.

Wie, że najpewniej nie będą mieli o czym rozmawiać, jednak nie widzi innego rozwiązania swojego problemu egzystencjalnego. Innym przykładem zapełnienia nudy może być Dziennikarz. W rozmowie ze Stańczykiem przyznaje, że pragnie zrywów niepodległościowych, odzyskania wolności. W ten sposób chciałby zapełnić pustkę w sercu. Nie robi w tym kierunku jednak nic. Z tego względu jest hipokrytą. Brakuje mu motywacji, co znów spowodowane jest melancholią. 

Nuda może mieć różne oblicza. Zwykle kojarzy się z brakiem działania, zaprzestaniem starań. Połączona z melancholią, silnym negatywnym uczuciem może mieć dramatyczne skutki. Człowiek ma wtedy zbyt wiele czasu, by rozmyślać, co może wpływać na niego destrukcyjnie.

Dodaj komentarz