Napisz rozprawkę w której rozważysz trafność stwierdzenia że w trudnej sytuacji człowiek poznaje samego siebie. W argumentacji odwołaj się do Opowieści wigilijnej oraz do innego utworu literackiego.

Podobne przykłady można odnaleźć w przypadku literatury dotyczącej okupacji niemieckiej. Ciężko oceniać, gdzie żyło się gorzej, jednak również nie można uznać tego za komfortową sytuację. Upadek wartości takich jak uczciwość widać na przykład w reportażu Hanny Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem”. Marek Edelman, jedyny żyjący wtedy przywódca powstania w getcie opowiedział swojej rozmówczyni o ciemnych stronach rzeczywistości getta. Nie dotyczyło to jedynie warunków życia, ale również dramatycznych wyborów podejmowanych przez poszczególne osoby. Było to zerwanie z wizją idealnego powstańca, który szlachetnie walczył o wolność. Przykładów w książce można odnaleźć wiele, jednak wyjątkowo poruszające są losy młodej Żydówki, Rywki. Kobieta utraciła swoje dziecko, zmarło w getcie, a ona z głodu zdecydowała się odgryźć jego kawałek. Ten akt kanibalizmu należy traktować jako ostateczną desperację, ponieważ w normalnych warunkach żadna matka nie postąpiłaby tak ze swoim dzieckiem, nawet nieżyjącym. Doświadczenie wojny sprawiło, że nie miała ona skrupułów, chciała jedynie zaspokoić głód, który prawdopodobnie towarzyszył jej od miesięcy. 

Prawdziwe „ja” każdego człowieka poznaje się w obliczu sytuacji kryzysowych, które ciężko przewidzieć. Nikt nie wie, jak zachowałby się w sytuacji zagrożenia życia. Dopiero trudne sytuacje pozwalają na odkrycie prawdy o sobie, również takiej, która nie zawsze jest pozytywna. Nie każdy potrafi w trudnej, ekstremalnej sytuacji wiernie pozostać przy swoich wartościach.

Dodaj komentarz