Czym są starodruki?

Starodruki, czyli inaczej stary druk. To książki, broszury, mapy, druki ulotne i tym podobne dokumenty. Powstałe od momentu wynalezienia druku do końca XVIII wieku, do momentu powstania pierwszej maszyny drukarskiej. Najstarsze starodruki, powstałe przed rokiem 1501, określa się mianem inkunabuły. Ciekawym pojęciem są „postinkunabuły”, są to publikacje, których druk rozpoczęto przed rokiem 1500, a zakończono po roku 1500. Nie można zapomnieć o polskich dziełach, powstałych w tym okresie. Polskie publikacje noszą nazwę Polonica.