Cierpienie i heroizm jako dwie postawy człowieka w zmaganiu się z losem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Iliady Homera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Homer to twórca najdawniejszych eposów z naszego kręgu kulturowego. Opisywał greckie mity i legendy, w których zawarł w zasadzie całą wiedzę na temat ludzkich namiętności, charakterologicznych pozytywów, jak i negatywów. Bohaterowie antyczni sprawiają wrażenie, jakby kierowali się dokładnie tymi samymi ambicjami, co my dzisiaj, dlatego też na ich przykładzie możemy śledzić, za czym w życiu podążać i czeka na pewno się wystrzegać.