Kokosz – charakterystyka

Kokosz to jeden z głównych bohaterów legendarnego już dzisiaj komiksu autorstwa Janusza Christy, pt. Kajko i Kokosz. Szkoła latania. Ten poczciwy olbrzym o gołębim sercu to postać niezwykła, która potrafi nam uświadomić że to, jakie warunki dostaliśmy od losu, nie zawsze musi determinować to, jakimi ludźmi się później staniemy. 

Kajko – charakterystyka

Kajko to jeden z tytułowych bohaterów komiksu autorstwa Janusza Christy, pt. Kajko i Kokosz. Szkoła latania. Ten niepozorny pod względem fizycznym mężczyzna jest jednak jednym z najlepszych wojów kasztelana Mirmiła, a jego męstwo oraz inteligencja wydają się nie do zastąpienia. 

Kajko i Kokosz. Szkoła latania – streszczenie

Kajko i Kokosz to seria komiksów autorstwa Janusza Christy, która na polskim rynku jest swego rodzaju fenomenem. Od wielu już lat przygody tych dwóch słowiańskich wojów zdobywają coraz to nowe grono odbiorców i fanów. Kajko i Kokosz. Szkoła latania to kolejna historia z tej serii, przy której nie tylko można się świetnie bawić, lecz z której również można się całkiem sporo nauczyć. 

Kajko i Kokosz. Szkoła latania – plan wydarzeń

Łamignat czuje się chory i otrzymuje od żony, Jagi magiczną fujarkę.  Mirmił, Kajko i Kokosz wracają wieczorem z polowania i nie zostają wpuszczeniu do grodu przez wcześniejszy rozkaz kasztelana.  Trójka wojów decyduje się na nocleg u Jagi, zostaje napadnięta przez Łamignata oraz zbójcerzy.

Za co można polubić Pana Kleksa?

Pan Ambroży Kleks jest tytułowym bohaterem powieści „Akademia Pana Kleksa” autorstwa Jana Brzechwy. Mężczyzna jest założycielem szkoły, jej dyrektorem i pedagogiem. Jest to niezwykły człowiek, który ma niesamowite umiejętności i pragnie, by jego uczniowie zdobywali wiedzę w ciekawszy sposób niż w tradycyjnych szkołach. Jest bardzo sympatyczną postacią, którą można lubić z wielu różnych powodów.

Bunt i jego konsekwencje dla człowieka. W pra­cy od­wo­łaj się do: wy­bra­nej lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej, in­ne­go utwo­ru li­te­rac­kie­go oraz wy­bra­nych kon­tek­stów.

Bunt jest nieodzowną częścią życia człowieka. Jest najczęściej związana z młodością, idealizmem, gdy ludzie czuja, że świat stoi przed nimi otworem. Jest on także związany z odpowiedzialnością i konsekwencjami, które niekoniecznie są przyjemne. Najczęściej rebelia zostaje stłumiona, a buntownicy są traktowani wyjątkowo wrogo.