Wierność tradycji a szukanie nowych dróg – różne postawy życiowe. W pracy odwołaj się do: lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki oraz wybranych kontekstów.

Zmiana jest nieunikniona, zarówno w życiu każdego człowieka, jak i całym społeczeństwie. Stajemy więc przed dylematem, czy lepiej pozostać wiernym tradycji, czy szukać nowych dróg. Zmiana i nowoczesność mogą wydawać się kuszące, ale odejście do tradycji nie zawsze ma same pozytywne konsekwencje. Przykłady znajdziemy w literaturze, między innymi dramacie Wesele Stanisława Wyspiańskiego czy Tango Sławomira Mrożka. 

Konflikt pokoleń. Omów zagadnienie na podstawie Tanga Sławomira Mrożka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Konflikt pokoleń to odwieczna cecha nieskończonej sztafety generacyjnej. Młodzi buntują się przeciw starszym, mają więcej energii, są bardziej odważni, dokonują, ile mogą, a potem sami dojrzewają. Rodzi się nowe pokolenie, którego starsi już nie rozumieją, zapomniawszy, że sami niedawno tacy byli. Spięcia pomiędzy pokoleniami wynikają właśnie z tych różnic i niekiedy urastają do rangi prawdziwych problemów. Niekiedy jednak sytuacja ta jest jeszcze bardziej skomplikowana. 

Bunt przeciwko porządkowi społecznemu. Omów zagadnienie na podstawie Tanga Sławomira Mrożka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Porządek społeczny to przestrzeń, w której – przynajmniej w idealnej sytuacji – wszystkim obywatelom danego państwa czy danej zbiorowości ma się żyć dobrze, wygodnie i bezpiecznie. Często jednak zdarza się, że porządek ten jest zaburzony, co ma bezpośrednie przełożenie na komfort naszego życia. Wówczas budzi się w nas bunt, który w zależności od sytuacji przybierać może bardzo różne formy. 

Tango – konflikt pokoleń w utworze

„Tango” to dramat autorstwa Sławomira Mrożka, który przedstawia historię pewnej skonfliktowanej ze sobą rodziny, w której ścierają się dwie odmienne wizje sposobu życia. Ścierają się ze sobą przedstawiciele starszego pokolenia, czyli rodzice (Eleonora i Stomil) oraz babcia czy wujek. Po drugiej stronie barykady stoi z kolei Artur, który pragnie zmienić otaczającą go rzeczywistość.

Tango – motywy literackie

Dramat Sławomira Mrożka o tytule „Tango” opisuje ciekawą wizję społeczeństwa. Pokazany zostaje bunt młodych, którzy pragną powrócić do świata tradycji, odrzuconego przez ich rodziców. Artur, syn Eleonory i Stomila, chce powrotu dawnych zasad.

Zwyczaje i konwenanse – ważny element kultury czy niepotrzebny anachronizm? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Lalki, całej powieści Bolesława Prusa oraz wybranego tekstu kultury.

Zwyczaje są jednym z nośników kultury i dziedzictwa. Ludzie, kultywując tradycje, spełniają wymagania społeczne, dostosowują się do przyjętych norm. Niektóre osoby lubią żyć zgodnie z konwenansami, na przykład szykując dwanaście potraw na wigilijny stół, jednak dla innych będzie to przykry obowiązek, którego nie chcą wypełniać i czują się zmuszeni przez społeczeństwo.