Sposoby i cel ukazywania wydarzeń historycznych w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie Potopu Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Nie od dziś wiadomo, że historia ma istotny wpływ na literaturę, kształtując chociażby kolejne epoki i zróżnicowane światopoglądy, które potem mają swoje odbicie w tekstach. Wydarzenia historyczne potrafią zmieniać także sposób widzenia całych pokoleń, a także artystów, którzy potem dają wyraz tym zmianom w literaturze, malarstwie czy w muzyce. Często są one przedstawiane w różnych dziełach, a sposób ich ukazania miewa swój konkretny cel.

Niebezpieczeństwo idealizowania rzeczywistości. W pracy odwołaj się do: lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki oraz wybranych kontekstów.

Młodzi ludzie często są idealistami. Z jednej strony może to być pozytywne, ponieważ wierzą, że mogą wiele osiągnąć i stworzyć lepszy świat niż poprzednie pokolenia. Idealizowanie rzeczywistości czasami może być jednak niebezpieczne i prowadzić człowieka do upadku. Doskonałymi przykładami są tutaj postaci literackie: bohaterowie romantyczni, tytułowy bohater dramatu Kordian Juliusza Słowackiego oraz bohaterowie Przedwiośnia Stefana Żeromskiego: Seweryn i Cezary Baryka.

Różne wizje odbudowy Polski po odzyskaniu niepodległości. Omów zagadnienie na podstawie Przedwiośnia Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku po stu dwudziestu trzech latach zaborów. Kraj był podzielony i pogrążony w chaosie, zarówno politycznym, gospodarczym, jak i społecznym czy światopoglądowym. Był to bardzo skomplikowany czas, który dawał się we znaki najbardziej zwykłym obywatelom, którzy nagle otrzymali kraj, o którym marzyli od pokoleń.

Wojna i rewolucja jako źródła skrajnych doświadczeń człowieka. Omów zagadnienie na podstawie Przedwiośnia Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Przewroty i konflikty militarne należą zdecydowanie do najgorszych doświadczeń, jakie mogą spotkać człowieka. Wywołują one bowiem nie tylko szkody doraźne, jak rany, głód, ubóstwo, itp., lecz także długotrwałe traumy, których skutki mogą być odczuwalne nawet do końca życia. Nie bez powodu więc mówi się, że wojna i rewolucja stanowią źródła absolutnie skrajnych i ekstremalnych doświadczeń człowieka. Wiele dowodów na podtrzymanie tej tezy możemy odnaleźć w literaturze różnych epok i nurtów. 

Literacki wizerunek matki. Omów zagadnienie na podstawie Przedwiośnia Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Matka to pod wieloma względami najistotniejsza osoba w naszym ludzkim życiu. To ona na początku nosi nas pod sercem i to ona wydaje na świat. Z nią człowiek nawiązuje niebywale ciepłą i emocjonalną więź. Matka kojarzy się z wyrozumiałością, miłością bez względu na wszystko i tym, że do niej zawsze można wrócić, choćby człowiek był już na dnie.

Problem dorastania i społecznej inicjacji bohatera. Omów zagadnienie na podstawie Przedwiośnia Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Dorastanie to czas w życiu, gdy nie tylko pod względem fizycznym, psychicznym i emocjonalnym stajemy się dojrzali, lecz także doświadczamy inicjacji jeśli chodzi o życie społeczne. Wchodzimy w coraz nowsze relacje, poznajemy funkcjonowanie zależności międzyludzkich, a potem całych państw, gdzie żyjemy. To bardzo ważny etap w życiu człowieka, od którego zależy to, kim będzie w przyszłości. 

Jakie znaczenie ma tytuł dla odczytania sensu utworu? Omów zagadnienie na podstawie Przedwiośnia Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Tytuł to integralna część każdego utworu artystycznego, w tym literackiego. Naprowadza nas na tematykę i interpretację dzieła. Czasem brak tytułu również w pewien sposób daje domyślenia. Niekiedy decydujemy się na przeczytanie danej pozycji wyłącznie pod wpływem zainteresowania jego tytułem. Ten zaś potrafi mieć niebagatelne znaczenie dla odczytania sensu całości. 

Refleksja nad narodem jako temat utworu literackiego. Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

W czasach, gdy naród znajduje się w trudnej sytuacji politycznej, temat państwowości, tożsamości i wolności bardzo szybko przenika do literatury. Polska ma za sobą bardzo wiele takich chwil, dlatego też nie powinno nikogo dziwić, że i arcydzieła narodowej literatury pełne są rozważań tego typu. Ich największą ilość „zawdzięczamy” oczywiście okresowi stu trzydziestu trzech lat zaborów. 

Miejsca ważne w życiu człowieka. Omów zagadnienie na podstawie Miejsca Andrzeja Stasiuka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Na co dzień chyba mało uwagi przywiązujemy do pojęcia przestrzeni, a przecież ma ona ogromne znaczenie w naszym życiu. Począwszy od przestrzeni domu, w którym mieszkamy do przestrzeni kraju, w którym żyjemy czy nawet świata. Wpływamy na przestrzeń, a przestrzeń wpływa na nas. Jest to pretekstem do głębszych rozważań na temat przestrzeni nie tylko w jej sensie teraźniejszym, lecz także przeszłym oraz przyszłym.

Czy nieprzyjemne prawdy są lepsze od przyjemnych złudzeń? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów Przedwiośnia Stefana Żeromskiego oraz do wybranych tekstów kultury.

Problematyka prawdy i fałszu jest jedną z najstarszych, jakie nurtują rodzaj ludzki. Już od starożytności wielcy filozofowie zadają sobie pytanie o to, co właściwie można określić mianem prawdy. Przez potoczne używanie tego słowa nie zdajemy sobie bowiem sprawy z ulotności samej koncepcji.