Rodzaje duchów i ich przewinienia w Dziadach cz. II

Podczas obrzędu „dziadów”, przedstawionego przez Adama Mickiewicza w swoich dramacie, zjawiają się w kaplicy trzy rodzaje duchów. Każdy z nich przedstawia inną postać, niesie też odmienną naukę moralną. Wszystkie one łączą się jednak w jedno przesłanie – afirmację człowieczeństwa.

Funkcje snu i widzenia w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów części III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Sny i różnego rodzaju widzenia i wizje, jakich doświadczamy przy ich okazji nadal pozostają jedną z nierozwiązanych zagadek ludzkiego umysłu. Dlatego też motyw ten niezwykle chętnie wykorzystują artyści, żeby w ten sposób opisywać świat złożony z emocji, uczuć i wszystkiego, co nie znajduje swojego odzwierciedlenia w świecie materialnym.

Walka dobra ze złem o duszę ludzką. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów części III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Życie ludzkie w kwestii metafizycznej można próbować interpretować na bardzo rozmaite sposoby. Jednym z nich jest to, że poddani jesteśmy ciągłej walce dobra i zła, które próbują wydzierać sobie nawzajem nasze dusze. Jednym zależy na naszym uświęceniu, drugim na naszym potępieniu. Nasze życie jest więc  tym rozumieniu ciągłą walką, w której owszem, każda z sił ciągnie nas ku sobie, lecz ostatecznie to my decydujemy, w którą stronę bardziej się skłonimy i jakie życiowe decyzje podejmiemy.

Relacje między światem realnym a fantastycznym. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów części II Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Wielu twórców w swoich dziełach odnosi się o świata metafizycznego. Dla jednych jest to jednak tylko tajemnicza i przerażająca niewiadoma. Inni zakładają wzajemne przenikanie się dwóch rzeczywistości, świata realnego oraz fantastycznego, a także fakt, że świat fantastyczny może mieć wpływ na nasze postępowanie i kształt codzienności wokół nas. 

Winkelriedyzm jako romantyczna idea poświęcenia. Omów zagadnienie na podstawie Kordiana Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Walka za ojczyznę i poświęcanie się dla jej dobra zajmują w literaturze polskiej bardzo specyficzne miejsce, ponieważ historia naszego kraju na przestrzeni wieków przysparzała wielu pretekstów o rozważań na te tematy. Kwestie te poruszali najwybitniejsi poeci i pisarze. Każdy z nich miał też nieco odmienną koncepcję tego, jak takie poświęcenie powinno wyglądać. 

Artysta jako bohater literacki. Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Artyści to bardzo ciekawa grupa zawodowa i społeczna. Swoimi dziełami potrafią zmieniać światopogląd ludzi, a swoją wrażliwością dają niekiedy przykład tego, jak być człowiekiem. Bywa, że ta wrażliwość przerasta ich i niszczy, bo życie ma swoje brutalne strony, których artyści nie wytrzymują. Dlatego też nie powinno dziwić, że stali się oni ciekawym tematem dla samych siebie i często artyści występują jako bohaterowie literaccy. 

Rola duchów, widm i zjaw w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Motyw przenikania się świata rzeczywistego z fantastycznym jest bardzo popularnym zabiegiem nie tylko w literaturze, którą nazywamy fantastyczną. Posługiwali się nim również najwybitniejsi pisarze polscy i światowi, próbując nadać przekazywanym przez siebie przesłaniom wymiaru ponadczasowego i uniwersalnego. Służyły im do tego rozmaity duchy, widma i zjawy. 

Motyw miłości w literaturze

Jednym z najczęściej poruszanych, wzbudzających silne emocje i uniwersalnych motywów, które mogą pojawić się w literaturze, jest miłość. Jest to doświadczenie, dotykające chyba każdego człowieka i nie pozostawiające nikogo obojętnym. Miłość pojawia się w tekstach literackich każdej epoki – od czasów starożytnych, poprzez renesans, romantyzm i pozytywizm, aż do czasów współczesnych. Różne są rodzaje miłości opisywanej w literaturze – może być to miłość romantyczna, rodzicielska, związana z przyjaźnią, a także miłość do ojczyzny.