Sposoby i cel ukazywania wydarzeń historycznych w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie Potopu Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Nie od dziś wiadomo, że historia ma istotny wpływ na literaturę, kształtując chociażby kolejne epoki i zróżnicowane światopoglądy, które potem mają swoje odbicie w tekstach. Wydarzenia historyczne potrafią zmieniać także sposób widzenia całych pokoleń, a także artystów, którzy potem dają wyraz tym zmianom w literaturze, malarstwie czy w muzyce. Często są one przedstawiane w różnych dziełach, a sposób ich ukazania miewa swój konkretny cel.

Co sprawia, że człowiek staje się dla drugiego człowieka bohaterem? W pra­cy od­wo­łaj się do: wy­bra­nej lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej – utwo­ru epic­kie­go albo dra­ma­tycz­ne­go, in­ne­go utwo­ru li­te­rac­kie­go – może to być rów­nież utwór po­etyc­ki i wy­bra­nych kon­tek­stów.

Ludzie są w stanie podziwiać innych z wielu powodów. Może to być inteligencja, umiejętności w jakiejś dziedzinie, sława, pieniądze oraz działania, które zasługują na uznanie. Czymś więcej jest jednak stanie się dla drugiej osoby bohaterem. Takie miano przyznaje się raczej osobom, które zasłużyły się dla innych jakimś działaniem, np. pomocą.

Człowiek – istota pełna sprzeczności. W pra­cy od­wo­łaj się do: wy­bra­nej lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej – utwo­ru epic­kie­go albo dra­ma­tycz­ne­go, in­ne­go utwo­ru li­te­rac­kie­go – może to być rów­nież utwór po­etyc­ki i wy­bra­nych kon­tek­stów.

Człowiek z natury jest skomplikowany, ponieważ często stajemy przed dylematem, czym się kierować: rozumem czy uczuciami. Sprzeczności sprawiają, że człowiekowi zdarza się postępować nielogicznie i niekonsekwentnie. Przykłady możemy znaleźć nie tylko w codziennym życiu, ale też utworach literackich: Lalce Bolesława Prusa oraz Dziadach Adama Mickiewicza.

Kto lub co decyduje o życiu ludzkim? Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Popularne w dzisiejszych czasach jest przeświadczenie, że to my sami kształtujemy swoje życie i tylko od nas ono zależy. Jest to myślenie, które pomaga, gdy idzie nam dobrze, ponieważ wszystkie sukcesy są naszą zasługą, jednak które ciąży, gdy przytłaczają nas niepowodzenia, za które sami mamy być odpowiedzialni. W różnych epokach wierzono jednak, że życie człowieka zależy od różnorodnych sił, na które on sam nie zawsze ma wpływ. 

Momenty przełomowe w życiu bohaterów. Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Każdy z nas doświadcza w swoim życiu zdarzeń, które w ogromny sposób zmieniają nasze podejście do świata, życia, innych ludzi i przede wszystkim samych siebie. Zwykle są to wydarzenia, które wywołują w nas ogromne emocje. Mogą być one związane z wydarzeniami zarówno pozytywnymi, jak i bardzo negatywnymi. 

Miłość jako siła motywująca do działania. Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Miłość jest najsilniejszym uczuciem, jakiego może doświadczyć człowiek w swoim życiu. Zwłaszcza jej pierwszy etap, zakochanie, niesie ze sobą mnóstwo pozytywnych emocji. Może być ona siłą, dzięki której zdobędziemy się na rzeczy i czyny, o które wcześniej się nigdy nie podejrzewaliśmy.

Jak literatura przedstawia kontrast między światem biedy a światem bogactwa? Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Różnice na tle majątkowym to rzecz znana między ludźmi od tysiącleci, która niezmiennie powoduje konflikty, urazy i nieporozumienia. Rzeczywiście ludzie ubodzy najczęściej czuję się potraktowani w życiu niesprawiedliwie, widząc wystawne i rozpustne życie swoich sąsiadów. Bogaci za to bardzo często czują się dzięki swoim majątkom lepszymi ludźmi, bardziej zasłużonymi, zdolniejszymi, niż biedni.

Praca jako pasja człowieka. Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Jest wiele przysłów na temat pracy, które podkreślają jej wartość w życiu człowieka. Rzeczywiście, praca daje nie tylko środki materialne do życia, ale może być też czynnikiem, poprzez który uszlachetniamy samych siebie i ulepszamy świat dookoła nas. Pokutuje wciąż przeświadczenie, że praca musi być czymś ciężkim i oczywiście nieprzyjemnym. Nic bardziej mylnego. Praca może być pasją człowieka. Wówczas nie męczy go, efekty przychodzą szybciej i są dużo bardziej wartościowe. Wielokrotnie udowadnia to literatura. 

Literacki obraz polskiej arystokracji. Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Przez wiele wieków najważniejszą i najbogatszą warstwą społeczną w państwie polskim była arystokracja, czyli najmajętniejsza grupa szlachciców. Była ona podawana za wzór dla innych. To w ich majątkach pracowali chłopi, arystokraci rządzili państwem. Przez lata jednak grupa ta traciła na znaczeniu, ulegała degeneracji moralnej i społecznej, aż w końcu przestała w ogóle istnieć. Schyłkowy okres jej istnienia naznaczony był dużą alienacją społeczną i skupieniem się na własnych majątkach.