Kto lub co decyduje o życiu ludzkim? Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Popularne w dzisiejszych czasach jest przeświadczenie, że to my sami kształtujemy swoje życie i tylko od nas ono zależy. Jest to myślenie, które pomaga, gdy idzie nam dobrze, ponieważ wszystkie sukcesy są naszą zasługą, jednak które ciąży, gdy przytłaczają nas niepowodzenia, za które sami mamy być odpowiedzialni. W różnych epokach wierzono jednak, że życie człowieka zależy od różnorodnych sił, na które on sam nie zawsze ma wpływ. 

Momenty przełomowe w życiu bohaterów. Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Każdy z nas doświadcza w swoim życiu zdarzeń, które w ogromny sposób zmieniają nasze podejście do świata, życia, innych ludzi i przede wszystkim samych siebie. Zwykle są to wydarzenia, które wywołują w nas ogromne emocje. Mogą być one związane z wydarzeniami zarówno pozytywnymi, jak i bardzo negatywnymi. 

Miłość jako siła motywująca do działania. Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Miłość jest najsilniejszym uczuciem, jakiego może doświadczyć człowiek w swoim życiu. Zwłaszcza jej pierwszy etap, zakochanie, niesie ze sobą mnóstwo pozytywnych emocji. Może być ona siłą, dzięki której zdobędziemy się na rzeczy i czyny, o które wcześniej się nigdy nie podejrzewaliśmy.

Jak literatura przedstawia kontrast między światem biedy a światem bogactwa? Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Różnice na tle majątkowym to rzecz znana między ludźmi od tysiącleci, która niezmiennie powoduje konflikty, urazy i nieporozumienia. Rzeczywiście ludzie ubodzy najczęściej czuję się potraktowani w życiu niesprawiedliwie, widząc wystawne i rozpustne życie swoich sąsiadów. Bogaci za to bardzo często czują się dzięki swoim majątkom lepszymi ludźmi, bardziej zasłużonymi, zdolniejszymi, niż biedni.

Praca jako pasja człowieka. Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Jest wiele przysłów na temat pracy, które podkreślają jej wartość w życiu człowieka. Rzeczywiście, praca daje nie tylko środki materialne do życia, ale może być też czynnikiem, poprzez który uszlachetniamy samych siebie i ulepszamy świat dookoła nas. Pokutuje wciąż przeświadczenie, że praca musi być czymś ciężkim i oczywiście nieprzyjemnym. Nic bardziej mylnego. Praca może być pasją człowieka. Wówczas nie męczy go, efekty przychodzą szybciej i są dużo bardziej wartościowe. Wielokrotnie udowadnia to literatura. 

Literacki obraz polskiej arystokracji. Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Przez wiele wieków najważniejszą i najbogatszą warstwą społeczną w państwie polskim była arystokracja, czyli najmajętniejsza grupa szlachciców. Była ona podawana za wzór dla innych. To w ich majątkach pracowali chłopi, arystokraci rządzili państwem. Przez lata jednak grupa ta traciła na znaczeniu, ulegała degeneracji moralnej i społecznej, aż w końcu przestała w ogóle istnieć. Schyłkowy okres jej istnienia naznaczony był dużą alienacją społeczną i skupieniem się na własnych majątkach. 

Kreacje kobiece w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Kobiety w literaturze przedstawiane są od tysiącleci w bardzo różny sposób. Niekiedy są to postaci bardzo silne, które stają naprzeciw całemu światu pewne swoich racji, niekiedy to tragiczne femme fatale, które wykorzystują swoją urodę i miłość mężczyzn do osiągania własnych celów, jeszcze w innych przypadkach to słabe i egzaltowane kobiety, które nie potrafią odnaleźć swojego miejsca w świecie przez własne rozchwianie emocjonalne.

Cena bycia idealistą. Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

O idealizmie mówi się, że już zniknął z powierzchni ziemi. Żyjemy w czasach, w których dla ludzi najważniejsze są dobra materialne, a strona duchowa naszej egzystencji, choć dla niektórych nadal istotna, nie jest w stanie przesłonić nam pieniędzy, samochodów, mieszkań i ekskluzywnych wakacji. Nic dziwnego – los idealistów, którzy chcą zmieniać świat na lepsze mimo wszystko wcale nie jest łatwy, o czym wielokrotnie mówi literatura. 

Ile człowiek jest gotów poświęcić dla innych? Omów zagadnienie na podstawie Zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Poświęcenie swojego własnego dobra, komfortu, bogactwa czy czasu dla innego człowieka to największy gest, jaki możemy wobec niego wykonać. Literatura notuje różne jego rodzaje. Niekiedy poświęcenie bohaterów literackich przekracza wszelkie granice wyobraźni, niekiedy problemem jest jego całkowity brak. 

Krytyczny obraz rzeczywistych relacji społecznych. Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Wesele Stanisława Wyspiańskiego to świadectwo bardzo uważnego i wnikliwego obserwatora rzeczywistości. Autor próbował zrozumieć, co stoi u podstawy kolejnych narodowych klęsk i niepowodzeń, których Polacy doświadczyli wiele w XVIII i XIX wieku. Dochodzi do gorzkiego wniosku, że społeczeństwo jest podzielone i spolaryzowane, co uniemożliwia współpracę i wspólną walkę.