Jak literatura przedstawia kontrast między światem biedy a światem bogactwa? Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Różnice na tle majątkowym to rzecz znana między ludźmi od tysiącleci, która niezmiennie powoduje konflikty, urazy i nieporozumienia. Rzeczywiście ludzie ubodzy najczęściej czuję się potraktowani w życiu niesprawiedliwie, widząc wystawne i rozpustne życie swoich sąsiadów. Bogaci za to bardzo często czują się dzięki swoim majątkom lepszymi ludźmi, bardziej zasłużonymi, zdolniejszymi, niż biedni.

Jakie znaczenie dla człowieka ma otaczająca go przestrzeń? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Ziemi obiecanej Władysława Stanisława Reymonta oraz do wybranych tekstów kultury.

Człowiek, jako gatunek homo sapiens potrafi przystosowywać się do wszelkiego rodzaju okoliczności przyrody. Ludzie żyją na dalekich lądolodach Grenlandii, jak i gorącym równiku. Te umiejętności adaptacji pozwoliły naszemu gatunkowi na uzyskanie dominacji nad m.in. neandertalczykami.

Chłopi tom I – motywy literackie

Władysław Reymont otrzymał nagrodę Nobla za epicką tetralogię pod tytułem „Chłopi”. Podział na tomy nie jest przypadkowy, ponieważ każdy reprezentuje jedną porę roku, według której wyznaczony zostaje rytm życia wsi.

Jak wprowadzenie obrazów przyrody do utworu wpływa na przesłanie tego utworu? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanego fragmentu Chłopów Władysława Stanisława Reymonta oraz wybranych tekstów kultury.

Przyroda stanowi ważny element świata przedstawionego w literaturze. Opisy jak w przypadku artystów romantycznych mogą odzwierciedlać uczucia bohaterów lub wprowadzać dodatkowy sens do utworu. Natura w balladach miała najczęściej nadnaturalne moce, które pozwalały jej na wymierzenie sprawiedliwości. Wprowadzenie obrazów przyrody wpływa na dynamikę opowieści, dodaje realizmu oraz może zmieniać sens wypowiedzi na paraboliczny.