Poświęcenie się – oznaka siły czy słabości? Omów zagadnienie na podstawie Mitologii Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Umiejętność poświęcenia się dla drugiego człowieka albo dla całej grupy ludzi jest według niektórych nurtów filozoficznych miarą naszego człowieczeństwa. Dosłowność tego sformułowania uderza ze zdwojoną mocą, gdy uświadomić sobie, że już w najwcześniejszych tekstach religijnych podkreślane było właśnie poświęcenie, jako cnota absolutnie wyjątkowa, jednak niemożliwa do zniesienia dla innych. Jest więc to temat specyficzny, dlatego też warto sięgnąć do jego korzeni. 

Jak literatura antyczna przedstawia tragizm ludzkiego losu? Omów zagadnienie na podstawie Antygony Sofoklesa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

W miarę rozwoju intelektualnego ludzkości, zmienia się ogólne postrzeganie niektórych spraw i kwestii życiowych. Dysponujemy literackimi materiałami, które pokazują nam, jak ludzie radzili sobie z życiem i jego podstawowymi filozoficznymi zagadnieniami już tysiące lat temu. Dzięki tym dziełom sztuki antycznej możemy badać jak blisko, lub jak daleko, znajdujemy się od naszych przodków. 

Prawa boskie a prawa ludzkie. Omów zagadnienie na podstawie Antygony Sofoklesa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Dyskusja pomiędzy wiarą a niewiarą jest tak naprawdę dyskusją pomiędzy kierowaniem się w życiu prawami ludzkimi lub tymi, które uważamy za objawione, boskie. Jest to spór nierozstrzygalny, ponieważ zależy w dużej mierze od emocjonalności i wnętrza konkretnego człowieka. Są jednak sytuacje, w których prawo musi być wyegzekwowane i to wtedy należy dokonać wyboru, co jest dla nas najważniejsze. 

Jak władza wpływa na człowieka? Omów zagadnienie na podstawie Makbeta Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Władza to temat szeroko opisywany w literaturze. Jest to coś, co pociąga człowieka, ponieważ daje poczucie złudnej kontroli nad innymi ludźmi. Jest to jednak zjawisko tak mocno obciążone odpowiedzialnością, że wady pełnienia władzy na pewno przewyższają ilościowo zalety. Samo pełnienie władzy zaś wpływa mocno degradująco na jednostkę.

Nauka i metafizyka jako dwa sposoby mówienia o świecie. Omów zagadnienie na podstawie Katedry Jacka Dukaja. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Mamy do czynienia z wieloma rodzajami sposobów, którymi możemy posługiwać się przy poznawaniu i mówieniu o świecie. Wszystkie one jednak sprowadzają się do dwóch nurtów – metafizycznego czy religijnego oraz naukowego, empirycznego. Ciekawą sytuację stanowi porównanie obydwu tych sposobów, czym niejednokrotnie zajmuje się literatura science-fiction. Przykład takich rozważań możemy odnaleźć w utworze autorstwa Jacka Dukaja, pt. Katedra. 

W jakim celu literatura ukazuje wyidealizowany obraz danej społeczności? Omów zagadnienie na podstawie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Literatura na przestrzeni wieków w bardzo różny sposób przedstawiała różnorodne społeczności – grupy zawodowe, religijne czy też całe narody. Niektóre z nich umyślnie dewaluowała, inne idealizowała. Warto się zastanowić, dlaczego tak właśnie postępowali niektórzy twórcy i czy udało im się osiągnąć ich cele. 

Podstępne metody walki z wrogiem jako zaprzeczenie etosu rycerskiego. Omów zagadnienie na podstawie Konrada Wallenroda Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Etos rycerski to zbiór zasad, jakimi powinni kierować się średniowieczni wojownicy, jeśli chcieli zasłynąć i zdobyć wielką sławę, a także zapisać się na kartach historii. Pośród tych zasad można było odnaleźć m.in. bezwzględną lojalność wobec swojego władcy, honor, odwagę czy uczciwą walkę. Podstęp w starciu z wrogiem był uważany za niehonorowy, choć literatura zna przypadki, które usprawiedliwiały i takie zachowanie.

Losy młodzieży polskiej jako temat utworu literackiego. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów części III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Młodzież polska bardzo często pojawia się w utworach literackich jako pewna reprezentatywna grupa, ponieważ przy jej pomocy można było oddać ducha panujących czasów. W końcu to właśnie na młodzieży odbijały się najmocniej problemy polityczne czy historyczne Polski. 

Przemiana wewnętrzna bohatera. Omów zagadnienie na podstawie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Bohater dynamiczny to bardzo popularny motyw w literaturze. Sprawia, że łatwiej nam się utożsamić z konkretną postacią, której życie – tak jak nasze – ulega zmianom i modyfikacjom. Przy jego pomocy autorzy mogą unaocznić czytelnikowi pewne prawdy o wnętrzu człowieka oraz o prawach rządzących jego duszą. 

x