Napisz rozprawkę w której rozważysz słuszność stwierdzenia „podróżowanie to doświadczanie czegoś nowego”. W argumentacji odwołaj się do wybranych lektur

Trudno nie zgodzić się z tym, że podróże to jedyna rozrywka, na której więcej się zyskuje niż wydaje. Nawet wyprawy w bliskie miejsca kształcą i sprawiają, że doświadczamy czegoś, co wcześniej było nam nieznane.