Makbet jako bohater tragiczny

Tan Kawdoru jest postacią, której nie można poddać jednoznacznej ocenie. Początkowo wzdryga się na myśl o zamordowaniu władcy. Dręczą go wyrzuty sumienia i rozterki natury moralno-etycznej. Nie można też zapomnieć, że podczas bitwy pod Forres Makbet jawi się jako wierny, odważny i oddany rycerz. Niestety niepochamowana ambicja oraz splot pewnych wydarzeń doprowadzają go do wejścia na ścieżkę zła.