Refleksje o polskich wadach narodowych. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Kazań sejmowych Piotra Skargi. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Polscy twórcy bardzo chętnie wypowiadają się w swoich dziełach na tematy związane z narodem, ojczyzną, państwem, i omawiają różnego rodzaju sprawy. Kwestia narodowych zalet, a przede wszystkim wad narodowych Polaków, jest o wieków jednym z ulubionych tematów tych pisarzy, którzy dostrzegali w Polsce rozmaite niedoskonałości.

Sarmacki portret polskiego szlachcica. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Pamiętników Jana Chryzostoma Paska. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Sarmackie tradycje polskiej szlachty to do dzisiaj przedmiot gorących sporów specjalistów. Jedni uważają, że to zbiór najgorszych stron polskiej szlachty, egoizmu, zaściankowości i nieodpowiedzialności, inni twierdzą, że to nieodłączny element naszej tożsamości narodowej.