Antygona – czas i miejsce akcji, informacje wstępne

Antygona jest dziełem inspirowanym historią rodu Labdakidów, która należy do mitów genealogicznych, czyli wyjaśniających pochodzenie i losy władców. Co istotne, czas i miejsce akcji tragedii odnoszą się do przestrzeni mitycznej, a nie historycznej.

Czas akcji obejmuje jedną dobę (zgodnie z zasadą jedności czasu) i rozpoczyna się jeszcze przed świtem, kiedy Antygona rozmawia ze swoją siostrą, Ismeną, nakłaniając ją do pochówku brata. Następnie chór wychwala w swoim hymnie wschodzące słońce:

O słońca grocie, coś jasno znów Tebom

Błysnął po trudach i znoju,

Złote dnia oko, przyświecasz ty niebom (…).

Witaj!

Wydarzenia kończą się tego samego dnia o zmierzchu. Wówczas samobójczą śmiercią giną Antygona, Hajmon i Eurydyka.

Akcja rozgrywa się na placu przed pałacem królewskim w Tebach. Zasada jedności miejsca została zachowana dzięki temu, że wszystko, co dzieje się poza miejscem akcji, relacjonują posłańcy, strażnicy lub inni bohaterowie.

Czas i miejsce powstania: tragedia była wystawiana w latach 442-440 p.n.e. w Atenach.

Epoka: starożytność.
Rodzaj: dramat.
Gatunek: tragedia klasyczna.

Czas i miejsce akcji: starożytność, czasy mitu o Labdakidach, akcja trwa jeden dzień i rozgrywa się przed pałacem królewskim w Tebach.

Bohaterowie:

Antygona – córka Edypa,

Ismena – jej siostra,

Kreon – król Teb,

Hajmon – syn Kreona,

Tyrezjasz – wróżbita,

Eurydyka – żona Kreona,

Strażnik,

Posłaniec,

Posłaniec drugi,

Chór tebańskich starców.

Główny wątek: spór pomiędzy Antygoną a Kreonem o pochówek ciała Polinejkesa, konflikt między prawem boskim a ludzkim.

Dodaj komentarz