Herostrates – interpretacja

Jan Lechoń to polski poeta i krytyk literacki tworzący w okresie dwudziestolecia międzywojennego, był współtwórcą słynnej grupy artystycznej Skamander. Utwór Herostrates otwiera wydany w roku 1920 zbiór Karmazynowy poemat, który poruszał tematykę związaną z od niedawna niepodległą Polską.

Jan Lechoń – biografia

Jan Lechoń (1899-1956) jest zaliczany do kanonu największych polskich poetów. Tworzył poezję, dramaty i prozę, zajmował się także krytyką literacką, teatralną, tłumaczeniami i publicystyką.