Jan Lechoń – biografia

Jan Lechoń (1899-1956) jest zaliczany do kanonu największych polskich poetów. Tworzył poezję, dramaty i prozę, zajmował się także krytyką literacką, teatralną, tłumaczeniami i publicystyką.

Pytasz co w moim życiu – interpretacja

Jan Lechoń był polskim reprezentantem epoki dwudziestolecia międzywojennego, z uwagi swoją dramatyczną biografię nazywany poetą tragicznym. Należał do grupy literackiej Skamander, a wiele lat życia spędził na emigracji. Jego wiersz Pytasz, co w moim życiu, wchodzi w skład zbioru Karmazynowy poemat, opublikowanego w roku 1920. Zestawia on ze sobą przeciwstawne, a jednocześnie paradoksalnie bliskie sobie oraz człowiekowi pojęcia – śmierci i miłości.