Pytasz co w moim życiu – interpretacja

Jan Lechoń był polskim reprezentantem epoki dwudziestolecia międzywojennego, z uwagi swoją dramatyczną biografię nazywany poetą tragicznym. Należał do grupy literackiej Skamander, a wiele lat życia spędził na emigracji. Jego wiersz Pytasz, co w moim życiu, wchodzi w skład zbioru Karmazynowy poemat, opublikowanego w roku 1920. Zestawia on ze sobą przeciwstawne, a jednocześnie paradoksalnie bliskie sobie oraz człowiekowi pojęcia – śmierci i miłości.

Przypowieść – interpretacja

Na poezję Jan Lechonia, Skamandryty oraz słynnego literata okresu dwudziestolecia międzywojennego, w znacznej mierze wpłynęły tragiczne wydarzenia zarówno I, jak i II wojny światowej. Utwór Przypowieść, opublikowany w roku 1945, porusza kwestie ofiarności wobec swojej ojczyzny w obliczu konfliktów zbrojnych. Opowiada o walecznym żołnierzu, który choć poświęca dla kraju swoje życie, nie słyszy słów podziękowania i nie jest przez nikogo doceniany.

Toast – interpretacja

Jan Lechoń był polskim poetą należącym do literackiej grupy Skamander, tworzącym w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Jednym z jego słynniejszych tomów wierszy był zbiór Srebrne i czarne, opublikowany w roku 1924. Pochodzi z niego utwór Toast, który jest nostalgiczny, melancholijny i porusza zagadnienia nietypowe dla pochwalających codzienne życie oraz miejski zgiełk Skamandrytów – opowiada o nieuchronnym przemijaniu.

Chełmoński – interpretacja

Jan Lechoń był współczesnym polskim poetą oraz prozaikiem, a także krytykiem literackim, związany był ze słynną grupą Skamander. Artysta w swojej twórczości podejmował zróżnicowane tematy, kluczowy wpływ na jego dzieła miał także trudny, wieloletni pobyt na emigracji. Wiersz Chełmoński, przywołujący w tytule znanego malarza, przedstawia uczucia towarzyszące mu na obczyźnie oraz tęsknotę za rodzimym krajem.

Na niebo wypływają białych chmurek żagle – interpretacja

Jan Lechoń to słynny literat związany z grupą Skamander, tworzący zarówno poezję, jak i prozę. Jest autorem licznych zbiorów liryki, między innymi Srebrne i czarne, opublikowanego w 1924 roku. Na nie­bo wy­pły­wa­ją bia­łych chmu­rek ża­gle to pochodzący z niego wiersz, który w rzeczywistości nie posiada tytułu, dlatego też identyfikowany jest poprzez pierwszy wers. Utwór opowiada o miłości, która pozostaje niespełniona.

Nie-Boska komedia – interpretacja

Jan Lechoń był polskim poetą, współtwórcą kabaretu Pikador oraz jednym z założycieli literackiej grupy Skamander – co ciekawe, uznaje się go za pomysłodawcę jej nazwy. Jego utwór Nie-Boska komedia pochodzi z domu Aria z kurantem, wydanego w roku 1945, nawiązującego wyraźnie do Strasznego dworu autorstwa Stanisława Moniuszki. Lechoń wspomina w nim dawną Polskę oraz prezentuje pesymistyczne poglądy na przyszłości kraju, kreuje katastroficzną wizję zagłady.

Iliada – interpretacja

Jan Lechoń zasłynął w historii sztuki jako wybitny poeta i prozaik, współtwórca grupy artystycznej Skamander, ale też krytyk literacki oraz teatralny. Jest autorem kilku zbiorów poezji, między innymi Arii z kurantem, opublikowanej w 1945 roku. Z tego tomu wywodzi się wiersz Iliada, którego tytuł wskazuje na odwołanie się poety do mitologicznych motywów oraz postaci – ma ono na celu przedstawienie losów Warszawy poprzez aluzję literacką.

Modlitwa – interpretacja

Jan Lechoń to polski poeta, który debiutował już jako czternastolatek, publikując zbiór Na złotym polu. Był także współzałożycielem grupy literackiej Skamander oraz kabaretu Pikador. Jego tom Srebrne i czarne, z roku 1924, to dzieło o wydźwięku pesymistycznym, w którym autor wyraził fascynację tematyką śmierci oraz popełnianych przez człowieka grzechów. Jednym z wierszy należących do zbioru jest Modlitwa, utwór poruszający kwestię ludzkiej egzystencji.

Sprzeczka – interpretacja

Jan Lechoń zapisał się w historii literatury jako poeta czasów współczesnych oraz jeden ze Skamandrytów i współzałożycieli kabaretu Pikador. Był autorem wiersza Sprzeczka, pochodzącego z opublikowanego w roku 1924 tomu Srebrne i czarne. Utwór w melancholijny sposób opowiada o tytułowej kłótni pomiędzy kochającymi się osobami – sentymentalizm oraz uczuciowość to elementy charakterystyczne dla twórczości Lechonia.

Preludium – interpretacja

Jan Lechoń, a właściwie Leszek Serafinowicz, był polskim poetą współczesnym, który zasłynął jako współtwórca literackiej grupy Skamander. Był także autorem tomu wierszy Marmur i róża, przynależącego do zbioru Poezje zebrane, wydanego w roku 1954. Jednym z opublikowanych w nim utworów jest Preludium, wiersz o zaskakująco pozytywnym jak na twórczość Jana Lechonia wydźwięku, pochwalający proste, zwyczajne życie.