opracowania lektur, opracowania wierszy, motywy literackie, epoki literackie, streszczenia, problematyka, bohaterowie lektur, wypracowania, analizy i interpretacje wierszy
Bolesław Prus - najważniejsze informacje o autorze
Bolesław Prus (prawdziwe imię i nazwisko Aleksander Głowacki) żył w latach 1847-1912. Urodził się w Hrubieszowie na Lubelszczyźnie. Nad wcześnie osieroconym przyszłym pisarzem opiekę sprawowali coraz to inni krewni. W 1857 r. Prus został uczniem Powiatowej Szkoły Realnej przy Gimnazjum Guber... (pozostało znaków: 6480)
Lalka - wstępne informacje o utworze
Lalka jest powieścią realistyczną, schyłkowym dziełem polskiego pozytywizmu i niewątpliwie najwybitniejszym w twórczości Bolesława Prusa. Ukazywała się w odcinkach w latach 1887-1889 na łamach „Kuriera Codziennego”.   Pisana była na bieżąco, niekiedy z długimi przer... (pozostało znaków: 782)
Lalka - czas i miejsce akcji
Akcja powieści rozpoczyna się na początku roku 1878, a kończy się w październiku roku 1879 i rozgrywa się w Warszawie (poszczególne epizody mają miejsce także w Paryżu, Zasławiu i Skierniewicach).   Miasto to staje się nie tylko świadkiem powieściowego „dziś”, ale t... (pozostało znaków: 857)
Lalka streszczenie
Streszczenie szczegółowe Tom 1 1. Jak wygląda firma J. Mincel i S. Wokulski przez szkło butelek? Ak­cja utwo­ru roz­po­czy­na się na po­cząt­ku roku 1878. Sce­na wpro­wa­dza­ją­ca fa­bu­łę przed­sta­wia opi­nie war&sh... (pozostało znaków: 63757)
Stanisław Wokulski - charakterystyka i biografia
Stanisław Wokulski w chwili rozpoczęcia akcji powieści ma czterdzieści sześć lat. Przeszłość bohatera z czasu sprzed akcji można jednak zrekonstruować na podstawie rozsianych po Lalce jego własnych wspomnień, pamiętnika Rzeckiego, wypowiedzi Szumana i innych osób. Wokulski urodził się w... (pozostało znaków: 6249)
Ignacy Rzecki - charakterystyka i biografia
Choć można by sądzić, że Ignacy Rzecki jest człowiekiem dużo starszym od Wokulskiego, w rzeczywistości ma zaledwie cztery lata więcej. Nie wiek, a wyznawane przez niego, anachroniczne już wartości romantyzmu sprawiają, że traktowany jest przez innych jak stary człowiek. Pan Ignacy pochodzi z... (pozostało znaków: 1635)
Izabela Łęcka - charakterystyka bohaterki
Izabela Łęcka to córka Tomasza Łęckiego i główna reprezentantka arystokratycznego świata w Lalce. Ma dwadzieścia pięć lat. Wywodzi się z dobrze skoligaconej senatorskiej rodziny, posiadającej niegdyś bardzo wysoką pozycję, a teraz zapomnianej ze względu na kłopoty finansowe. Na... (pozostało znaków: 2893)
Tomasz Łęcki - charakterystyka bohatera
Tomasz Łęcki jest ojcem Izabeli i głową rodziny Łęckich – do niedawna znaczącej, teraz już zapomnianej z powodu złej kondycji finansowej. Narrator opisuje jego wygląd następującymi słowami: (…) był to sześćdziesięciokilkoletni człowiek, niewysoki, pełnej tuszy, krwisty. (&hellip... (pozostało znaków: 1051)
Julian Ochocki - charakterystyka bohatera
Julian Ochocki, jako jeden z nielicznych przedstawicieli arystokracji, został ukazany w korzystnym świetle. To młody, dwudziestoośmioletni wynalazca. Ukończył wydział przyrodniczy warszawskiej Szkoły Głównej i mechaniczny na Politechnice. Jako pozytywista należy do najmłodszego pokole... (pozostało znaków: 515)
Doktor Michał Szuman - charakterystyka bohatera
Doktor Michał Szuman to spolszczony Żyd, przyjaciel Wokulskiego jeszcze z czasów studiów i zesłania. Podobnie jak Rzecki jest kawalerem posiadającym reputację dziwaka. Żyje w całkowitym odosobnieniu. Przed laty, gdy jego narzeczona, chrześcijanka, zmarła, usiłował popełnić samo... (pozostało znaków: 912)
Helena Stawska - charakterystyka bohaterki
Helena Stawska to niesłusznie pozwana o kradzież lalki. Jest zakochana bez wzajemności w Wokulskim, z kolei ją skrycie miłuje Rzecki. Samonie utrzymuje się wraz z matką i córeczką Helusią, uając korepetycji. Jej mąż, Ludwik z powodu niesłusznego oskarżenia zbiegł za granicę i nie kont... (pozostało znaków: 261)
Baronostwo Krzeszowscy - charakterystyka bohaterów
Baronostwo Krzeszowscy to pozostające w nieustannym konflikcie małżeństwo, które mieszka osobno. Przedstawione jest w ujęciu humorystycznym. Baronowa, doświadczona przez los utratą ukochanej córki, mimo upływu czasu nie może pogodzić się z jej śmiercią. Namówiona przez Ma... (pozostało znaków: 379)
Kazimierz Starski - charakterystyka bohatera
Kazimierz Starski to zblazowany arystokratyczny rozpustnik. Nie ma pieniędzy, więc szuka żony, nie ukrywając tego, że gotów jest ożenić się tylko z panną z dużym posagiem. Mimo to nie potrafi wyzbyć się upodobań do młodych mężatek, kuzynki Izabeli, ani prostytutek (w przeszłości korzys... (pozostało znaków: 75)
Książę - charakterystyka bohatera
Książę jest człowiekiem o ambicjach przywódczych. Wierzy, że arystokracja, posiadająca wedle jego przekonań ogromną przewagę nad innymi warstwami społecznymi, odegra przewodnią rolę w wydobyciu ojczyzny z niedoli. Przywiązany do swojego kraju, ubolewa nad jego nieszczęśliwym losem, je... (pozostało znaków: 54)
Prezesowa Zasławska - charakterystyka bohaterki
Prezesowa Zasławska to obok Ochockiego jedna z nielicznych postaci reprezentujących arystokrację i przedstawionych w pozytywnym świetle. Krytycznie ocenia warstwę, z której się wywodzi. To właśnie ona wypowiada największe zarzuty pod jej adresem. W przeszłości ze wzajemnością kochała w... (pozostało znaków: 276)
Węgiełek - charakterystyka bohatera
Węgiełek jest młodym stolarzem z Zasławia. Na prośbę prezesowej w ruinach tamtejszego zamku wykonuje napis na kamieniu, upamiętniający szczęśliwe chwile spędzone przez nią z ukochanym. Wokulski dowiedziawszy się, że spłonął mu warsztat, pomaga mu w jego odbudowie. Węgiełek poznaje w Warszawi... (pozostało znaków: 5)
Maria (magdalenka) - charakterystyka bohaterki
Maria (magdalenka) to była prostytutka (z jej usług korzystał m.in. Starski), której Wokulski decyduje się pomóc w porzuceniu takiego sposobu zarabiania na życie. Dzięki niemu zostaje przyjęta do prowadzonego przez siostry magdalenki domu dla upadłych dziewcząt i uczy się krawie... (pozostało znaków: 61)
Wysocki - charakterystyka bohatera
Wysocki jest znanym Wokulskiemu jeszcze z czasu sprzed akcji mieszkańcem Powiśla, który znalazł się na skraju nędzy, gdyż padł mu koń. Stanisław wydobywa go z tej trudnej sytuacji, a także pomaga jego bratu, Kasprowi, dróżnikowi kolejowemu, w przeniesieniu się spod Częstochowy... (pozostało znaków: 77)
Lalka - najważniejsze cytaty
Refleksje Wokulskiego podczas spaceru po Powiślu: Oto miniatura kraju – myślał – w którym wszystko dąży do spodlenia i wytępienia rasy. Jedni giną z niedostatku, drudzy z rozpusty. Praca odejmuje sobie od ust, ażeby nakarmić niedołęgów; miłosierdzie hoduje bezczelnyc... (pozostało znaków: 8123)
Lalka jako powieść realistyczna
Pozytywizm to nurt literacki w polskiej literaturze, występujący w okresie od powstania styczniowego do lat 90. XIX wieku. Jego założenia wynikały z sytuacji politycznej. Zrywy narodowowyzwoleńcze zakończyły się klęską - Polska nie odzyskała niepodległości. Pojawiły się więc plany odrodzenia kraju... (pozostało znaków: 5426)
Panorama społeczeństwa w Lalce
Powieść Bolesława Prusa „Lalka” przedstawia panoramę polskiego społeczeństwa drugiej połowy XIX wieku. Bohaterowie różnią się pod względem pochodzenia, wykształcenia i zamożności. Czytelnik poznaje więc Warszawę z perspektywy arystokratów, szlachty, mieszczan i ubogiego l... (pozostało znaków: 5766)
Trzy pokolenia idealistów w Lalce
Tytuł powieści Bolesława Prusa „Lalka” pierwotnie miał brzmieć „Trzy pokolenia”. Ma to ścisły związek z bohaterami utworu, którzy należą do trzech pokoleń: romantyków, epoki przejściowej i pozytywizmu. W każdym z nich znajdują się idealiści, chociaż przyświeca... (pozostało znaków: 5629)

LekcjaPolskiego.pl – opracowania lektur, opracowania wierszy, epoki literackie, streszczenia lektur, problematyka, bohaterowie, wypracowania, analizy i interpretacje wierszy

Kontakt | Polityka prywatności