Antygona – plan wydarzeń

 • 1. Antygona informuje Ismenę o zakazie Kreona dotyczącym grzebania ciała Polinejkesa.
 • 2. Antygona mimo sprzeciwu Ismeny podejmuje decyzję o pogrzebaniu zwłok brata.
 • 3. Chór wyjawia przyczyny bratobójczej walki.
 • 4. Chór zapowiada wejście Kreona.
 • 5. Mowa Kreona do tebańskich starców ogłaszająca zakaz grzebania zwłok Polinejkesa.
 • 6. Przybycie strażnika obwieszczającego złamanie zakazu króla.
 • 7. Gniew Kreona.
 • 8. Pojmanie Antygony.
 • 9. Relacja strażnika o dokonaniu pochówku przez Antygonę.
 • 10. Dyskusja Antygony z Kreonem na temat praw boskich i ludzkich.
 • 11. Ismena wstawia się za Antygoną.
 • 12. Kreon podtrzymuje decyzję o zgładzeniu Antygony.
 • 13. Pieśń chóru o fatum ciążącym na rodzie Labdakidów.
 • 14. Rozpacz Hajmona nad losem ukochanej.
 • 15. Hajmon próbuje przekonać ojca do zmiany decyzji, grożąc, że w przeciwnym przypadku popełni samobójstwo.
 • 16. Ogłoszenie kary śmierci dla Antygony i wtrącenie jej do lochu.
 • 17. Lament idącej na śmierć Antygony.
 • 18. Okrutna przepowiednia Tyrezjasza.
 • 19. Rozdarcie wewnętrzne Kreona.
 • 20. Zmiana decyzji króla.
 • 21. Relacja posłańca o pogrzebie Polinejkesa, śmierci Antygony i Hajmona.
 • 22. Przyznanie się Kreona do popełnienia błędu.
 • 23. Samobójcza śmierć Eurydyki.
 • 24. Rozpacz Kreona.

Dodaj komentarz