W jakim celu literatura ukazuje wyidealizowany obraz danej społeczności? Omów zagadnienie na podstawie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Tak pisał m.in. Henryk Sienkiewicz, czego dowód dał w swojej słynnej trylogii – Ogniem i mieczem, Potopie i Panu Wołodyjowskim. Również Eliza Orzeszkowa przedstawiała naród polski w wyidealizowany sposób. Szczególną rolę w jej książkach odgrywała pamięć o heroicznej walce powstańców styczniowych. Można ją odnaleźć w takich dziełach jak Nad Niemnem czy Gloria victis. 

Różni polscy twórcy idealizowali naród polski, by zbudować w Polakach silną tożsamość narodową. Miało to na celu wspomożenie ogółu społeczeństwa w trudnej historycznie sytuacji. Z historycznego punktu widzenia okazało się, że literatura miała ogromny wpływ na stan psychiczny narodu i Polakom udało się wytrzymać długi czas zaborów, a potem okupacji w czasie II wojny światowej i nie zatracić istoty polskości. M.in. literatura i idealistyczne jej podejście miało ogromny wpływ na to, że dzisiaj wciąż Polacy są jednym i silnym narodem. 

x