Pejzaż – interpretacja

Wiersz „Pejzaż” autorstwa Edwarda Stachury pochodzi z wydanego w 2000 roku tomiku poezji „Wiersze pozostałe”. Dzieło stanowi abstrakcyjny opis świata, który skupia się w całości na jednej kobiecie oraz jej zachciankach. Utwór niesie ze sobą również gorzką, poetycką refleksję nad wykorzystywaniem natury i ziemskich dóbr przez człowieka tylko dla jego własnych, egoistycznych celów.