Do moich uczniów – interpretacja

Wiersz Do moich dzieci reprezentuje typ liryki zwrotu do adresata. Podmiotem lirycznym jest nauczyciel, który wspomina czasy szkolne, bycia pedagogiem w szkole specjalnej, przystosowanej dla dzieci niepełnosprawnych – upośledzonych umysłowo. Adresatem są wychowankowie, niektórzy zostali przywołani po imieniu, co świadczy o indywidualnym, podmiotowym podejściu nauczyciela do ucznia. Inaczej wspomina on Jurka, Jankę, Janka, Wojtka, Zosię czy Pawełka. Każdy jest więc wyjątkowy. Autor z jednej strony stosuje w tym utworze konwencję listu, na co wskazywać może tytuł i podpis „nadawcy” w ostatnim wersie utworu, z drugiej zaś wiersz ten przypomina formę pamiętnika podmiotu lirycznego, pierwsze wersy zapowiada bowiem zapis wspomnień:

Jan Twardowski – biografia

Jan Twardowski urodził się 1 czerwca 1915 roku w Warszawie, gdzie zmarł 18 stycznia 2006 roku. Syn Jana i Anieli Marii z domu Konderskiej. Miał trzy siostry – młodszą Marię i starsze Lucynę i Halinę. W sierpniu 1915 cała rodzina została zesłana w głąb Rosji, skąd wrócili trzy lata później.