Cechy twórczości Jana Twardowskiego

 • reprezentuje powojenny nurt poezji religijnej;
 • osobiste doświadczenie wiary podstawą twórczości;
 • tematyka religijna;
 • modlitewny charakter wierszy;
 • nie przedstawianie argumentów na istnienie Boga, lecz tłumaczenie i opisywanie jak w życiu przejawia się jego obecność;
 • częste posługiwanie się paradoksem, wyliczeniami, porównaniami, epitetami;
 • częste zamykanie utworów puentą;
 • liczne opisy i odwołania do przyrody (m.in. motywy botaniczne i ornitologiczne);
 • afirmacja życia, piękna świata w naturze;
 • prostota budowy utworów i języka – często język potoczny;
 • wiele książek kierowanych do najmłodszych;
 • wrażliwość na cierpienie, na odrzuconych, najuboższych (są często bohaterami lirycznymi);
 • inni bohaterowie liryczni i adresaci: święci, aniołowie, Matka Boża;
 • wiersze mające dodać otuchy;
 • próba odpowiedzi na ważne egzystencjalne w sposób pogodny;
 • franciszkanizm;
 • powracające motywy w utworach to miłość, samotność, stworzenie, drobne sprawy należące do prozy życia;
 • poczucie humoru i autoironia podmiotu lirycznego.

Dodaj komentarz