Jan Twardowski – biografia

Jan Twardowski urodził się 1 czerwca 1915 roku w Warszawie, gdzie zmarł 18 stycznia 2006 roku. Syn Jana i Anieli Marii z domu Konderskiej. Miał trzy siostry – młodszą Marię i starsze Lucynę i Halinę. W sierpniu 1915 cała rodzina została zesłana w głąb Rosji, skąd wrócili trzy lata później.

Jako poeta zadebiutował na łamach międzyszkolnego pisma „Kuźnia Młodych”, które współredagował w latach 1933-1935, uczęszczając do Gimnazjum im. Tadeusza Czackiego. W 1936 roku zdał maturę, a rok później ukazał się jego pierwszy tomik poetycki, zatytułowany Powrót Andersena. W czasie II wojny światowej wstąpił do Armii Krajowej. Brał także udział w Powstaniu Warszawskim. Pod koniec wojny rozpoczął przygotowania do kapłaństwa w Seminarium Duchownym w Warszawie.

W 1945 roku rozpoczął trwającą następne 50 lat współpracę z Tygodnikiem Powszechnym. 4 lipca 1948 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Od 1959 był rektorem kościoła sióstr Wizytek w Warszawie. Tam zasłynął m.in. z kazań dedykowanych dzieciom. Cały czas pisał wiersze i publikował na łamach prasy. Głośny tomik Znaki ufności z 1970 roku spowodował, że wzrosła popularność poezji księdza Twardowskiego, zaczęła być ona dyskutowana również na uczelniach, zaczęły powstawać opracowania naukowe jego liryków. Rozpoczęły się liczne spotkania autorskie, a nawet audycje radiowe z poetą. Zaczęto także tłumaczyć poezję jego m. in. na język niemiecki.

Twórczość księdza Twardowskiego cechuje prostota, wiele w niej miejsca dla przyrody i dzieci, ale przede wszystkim ma ona często charakter modlitewny, a także afirmatywny i wyjaśniający wobec świata i ludzkich trosk.

Jan Twardowski jest laureatem licznych nagród. Otrzymał m.in.:

*          Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia „Za wybitne zasługi w upowszechnianiu humanistycznych wartości, za osiągnięcia w twórczości literackiej” (w 2006 roku, pośmiertnie)

*          Nagroda PEN Clubu im. Roberta Gravesa za całokształt twórczości (1980)

*          Order uśmiechu (1996)

*          Doktorat honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1999).

*          Nagroda Ikara (2000)

*          Nagroda TOTUS (2001)

Wybrane dzieła Jana Twardowskiego:

*          Znaki ufności (1970)

*          Zeszyt w kratkę (1973)

*          Nie przyszedłem pana nawracać (1986)

*          Niecodziennik (1991)

*          Tyle jeszcze nadziei (1993)

*          Elementarz księdza Twardowskiego dla najmłodszego, średniaka i starszego (2000)

Dodaj komentarz