Raport o stanie wojennym – motywy literackie

Raport o stanie wojennym autorstwa Marka Nowakowskiego to zbiór opowiadań, przedstawiający codzienne życie prostych Polaków, które zostało ograniczone przez zbrodnię wprowadzenia stanu wojennego. Jest to niejednoznaczna opowieść o ważnym momencie życia narodowego. Ze względu na bliskość i autentyczność opisywanych ludzi, jest pełna różnorodnych nawiązań i motywów literackich. 

Bunt i bezradność – postawy bohaterów wobec realiów stanu wojennego. Omów zagadnienie na podstawie wybranego opowiadania z tomu Raport o stanie wojennym Marka Nowakowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Często spotykają nas w życiu sytuacje, na które nie mamy wpływu, choć nie są dla nas przyjemne. Niekiedy dotyczą one nie tylko nas, lecz także całych zbiorowości ludzkich, w których żyjemy. Wówczas rodzi się w nas bunt, który prowadzi do desperacji, ponieważ nie może być w żaden sposób zrealizowany. Mamy bowiem do czynienia z siłami dużo większymi od siły pojedynczego człowieka.

Stan wojenny z perspektywy obcokrajowca. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania Profesor Andrews w Warszawie Olgi Tokarczuk. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Stan wojenny był – i jest do tej pory – doświadczeniem pokoleniowym, które wyróżnia się nawet na tle czterdziestoparoletniego okresu Polski Rzeczpospolitej Ludowej, kiedy w naszym kraju panował totalitaryzm. Był to czas, w którym władza zdecydowała się w zasadzie uwięzić cały naród przy pomocy wojska oraz policji politycznej.