Soldat Inconnu – interpretacja

Soldat Inconnu to, pacyfistyczny w wymowie, wiersz powstały pod wpływem doświadczeń wojennych poety oraz wyjazdu do Francji, gdzie Broniewski zobaczył napis na Grobie Nieznanego Żołnierza. Tytuł został zapisany w języku francuskim i oznacza właśnie „nieznany żołnierz”. Sytuacja liryczna rozgrywa się na ulicach Francji targanej wojną. Podmiotem lirycznym jest zmarły żołnierz, który wypowiada się przeciwko walce zbrojnej i ukazuje z niezwykłą precyzją bezsensowność wojny. Zwraca się do swoich przyjaciół z wojska, ale także do wszystkich ludzi.

Ballady i romanse – interpretacja

Utwór „Ballady i romanse” pochodzi z tomu Drzewo rozpaczające z roku 1945. Na poziomie tytułu nawiązuje do tomu poetyckiego Adama Mickiewicza Ballady i romanse. Z jednej strony, dzieło Broniewskiego jest poetycką wariacją na temat utworu romantycznego wieszcza, z drugiej – wykorzystanie akurat tego tytułu ma na celu zwrócenie uwagi na nastanie swoistej nowej epoki.

Bagnet na broń – interpretacja

Wiersz „Bagnet na broń” ukazał się w 1939 roku, na kilka miesięcy przed wybuchem II Wojny Światowej. Badacze uważają, że w utworze tym poeta postanowił odejść od kwestii społecznej i zająć się problematyką dotyczącą wojny. Można uznać, że twórca wykazał się niezwykłą intuicją i przewidział, że w niedługim czasie ojczyznę będą czekały ciężkie walki.

Cechy twórczości Władysława Broniewskiego

Twórczość Broniewskiego jest ściśle związana z jego życiem oraz światopoglądem. Swój oddźwięk znajduje w niej burzliwa historia narodu polskiego. Wiersze przesycone są topiką rewolucyjną i patriotyczną, ponadto niezwykle mocno oddziałują na emocje czytelnika. Jak zauważa Tadeusz Bujnicki, badacz twórczości Broniewskiego, poeta nie chciał pisać „kroniki faktów”, opisywać rzeczywistości. Jego celem było oddziaływanie na emocje odbiorcy i wywołanie pewnych postaw. Odwoływał się on do uczuć czytelników po to, aby nimi w pewien swoisty sposób pokierować, aby zaczęli oni współodczuwać.

Władysław Broniewski – biografia

Władysław Broniewski urodził się 17 grudnia 1897 roku w Płocku. Zmarł 10 lutego 1962 roku w Warszawie. Uważa się, że jest jednym z najwybitniejszych przedstawicieli poezji rewolucyjnej oraz socrealizmu w Polsce. Poza działalnością artystyczną, zajmował się również tłumaczeniami. Ponadto był żołnierzem Legionów Polskich i uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej.