Zbrodnia i kara – motywy literackie

Fiodor Dostojewski był rosyjskim pisarzem z XIX wieku. Napisał on „Zbrodnię i karę”, znaną powieść psychologiczną. Opisuje w nim umysł mordercy, który próbuje uciec przed odpowiedzialnością. Raskolnikow planował zbrodnię, jednak jej dokonanie go przerosło.

Czym może być dla czło­wie­ka praw­da? Roz­waż pro­blem i uza­sad­nij swo­je zda­nie, od­wo­łu­jąc się do frag­men­tu Zbrodni i kary oraz do wy­bra­nych tek­stów kul­tu­ry.

W teorii każdy z nas pragnie prawdy, a jednak ludzie często nie są w stanie się z nią zmierzyć. Ten motyw często pojawia się również w literaturze. Jako przykłady, mogą posłużyć powieść Fiodora Dostojewskiego „Zbrodnia i kara”, dramat Juliusza Słowackiego „Balladyna” oraz ballada Adama Mickiewicza „Romantyczność”. Okazuje się, że prawda jest najważniejszą wartością w życiu człowieka.