Bajka – interpretacja

Przyroda i jej rola w wierszu

W wierszu Bajka Krzysztofa Kamila Baczyńskiego odnaleźć można bardzo wiele nawiązań do przyrody oraz opisów jej piękna. To także „celowy zabieg” autora, który ma na celu ukazanie demonicznego świata wojny. Przepiękne, rozłożyste lipy, otoczenie pachnące kwieciem, dęby, które miały cieszyć ludzkie oko, napawając do żucia, stały się tymczasem materiałem na narzędzia zbrodni oraz trumny dla poległych. Zamiast schronienia dla ptactwa i innych zwierząt, stały się jedną z części ogromnej destrukcji i schronieniem dla martwych ciał. 

Podsumowanie

Krzysztof Kamil Baczyński określał epokę swojej twórczości, jako czas mroku. Nic więc dziwnego, że jego wiersz Bajka uważany jest tako jeden z najważniejszych utworów literackich, który przekazuję czytelnikom ogromny „bagaż” emocji, który pozwala na dogłębne zrozumienie tragizmu ludzkości i wyjątkowo niekorzystnego położenia, które zabrało najpiękniejsze chwile życia, a niejednokrotnie doprowadziło także do przedwczesnej śmierci. Tak samo wydarzenia ułożyły się w życiu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Zmarł podczas walk toczących się w powstaniu warszawskim, mając jedynie dwadzieścia trzy lata, jako zasłużony żołnierz Armii Krajowej, walczący o niepodległość swojego kraju. 

Dodaj komentarz