Charakterystyka Ducha Króla

*pojawia się na nocnej warcie w pełnej zbroi,

*budzi respekt i szacunek,

*wyjawia Hamletowi okoliczności swojej śmierci,

*domaga się zemsty na bracie,

*każe Hamletowi szanować matkę i nie krzywdzić jej.

Główne cechy: zjawa, mściwy, sprawiedliwy.

Dodaj komentarz