Charakterystyka Teresy

Teresa:

* córka Starosty i jego pierwszej żony,

* dobra:

Podkomorzyna

Cóż to za miłe, wdzięczne i skromne stworzenie!

(Akt I, scena IV)

* posłuszna rodzicom:

Dziś go tedy ujźremy, dzisiaj ma się wrócić!

Nie wiem, czyli się cieszyć, czyli mam się smucić!

Z skłonnością moją walczą rodziców rozkazy;

Ach, dla tkliwego serca jak okrutne razy!

(Akt I, scena V)

* cnotliwa:

Lecz ja spokojne życie nad przepych przekładam

(Akt I, scena VI)

* zakochana w Walerym, wierna ukochanemu,

* pracowita: ręcznie szyje pas dla Walerego w dowód miłości,

* nie chce wyjść za Szarmanckiego, odrzuca jego zaloty,

* zamiast wyjść za Szarmanckiego, woli iść do klasztoru,

* wychowywana przez Podkomorzynę:

Jeźlim się godną twego szacunku zdawała,

Jeźli nie wszystko we mnie podległe naganie,

Taką mię uczyniło matki twej staranie.

(Akt II, scena II)

* popiera reformy,

* skromna.

Główne cechy: cnotliwa, dobra, wierna.

Dodaj komentarz