Dziady cz. IV – bohaterowie

Bohaterowie dramatu to: Pustelnik-Gustaw, greckokatolicki Ksiądz (dawny nauczyciel Gustawa), jego dzieci oraz Głos z kantorka.

Na pierwszy plan wysuwa się postać Gustawa, to jego wypowiedzi wypełniają większość utworu i z rzadka przerywane są wypowiedziami Księdza. Ksiądz jest jego życzliwym słuchaczem i rozmówcą, a zarazem oponentem. Pozostali bohaterowie odgrywają mniejszą rolę. Wymienione postaci można podzielić na dwie grupy: świat żywych (Ksiądz, dzieci) i świat zmarłych (Gustaw, duch lichwiarza).

Dodaj komentarz