Makbet – plan wydarzeń

1. Rozmowa Czarownic.

2. Bitwa z Norwegami i zasługi Makbeta.

3. Spotkanie Czarownic przez Makbeta i Banka.

4. Przepowiednia Czarownic.

5. Mianowanie Makbeta tanem Kawdoru.

6. Pomysł zabicia Dunkana.

7. Zaproszenie króla do zamku Makbeta.

8. Okrucieństwo i bezwzględność Lady Makbet.

9. Plan zabicia Dunkana.

10. Morderstwo króla i towarzyszący mu spisek.

11. Wyjście na jaw morderstwa króla i zrzucenie winy na pachołków.

11. Ucieczka ze Szkocji synów królewskich i rzucenie na nich podejrzenia.

12. Ogłoszenie Makbeta królem.

13. Podejrzenia Banka.

14. Plany zabicia Banka i Fleance’a.

15. Zamordowanie Banka i ucieczka Fleance’a.

16. Rozterki Makbeta.

17. Dziwne zachowanie Makbeta podczas uczty.

18. Pojawienie się na uczcie ducha Banka.

19. Rozmowa Makbeta z Czarownicami.

20. Przepowiednie zjaw – głowy w hełmie, zakrwawionego dziecka i dziecka z berłem w koronie.

21. Ucieczka Makdufa.

22. Zamordowanie dzieci i żony Makdufa.

23. Planowanie przez Malkolma i Makdufa zabicia Makbeta.

24. Wyjście na jaw prawdy o morderstwie na rodzinie Makdufa i przysięgnięcia zemsty na zabójcy.

25. Wsparcie wojsk angielskich pod dowództwem Siwarda.

26. Obłęd Lady Makbet i popełnienie samobójstwa.

27. Przybycie wojsk pod zamek w Dunzynanie, wizja chodzącego lasu Birnam.

28. Wtargnięcie na zamek.

29. Potyczka Makbeta z Makdufem.

30. Śmierć Makbeta i triumf Malkolma, przyszłego króla Szkocji.

Dodaj komentarz