Błękitna chwila – interpretacja

Kazimiera Iłłakowiczówna to poetka, która na swoim koncie ma liczne wiersze o miłości. Jednym z nich jest „Błękitna chwila”, w którym miłość została przedstawiona przez autorkę w sposób wyrazisty i ekspresyjny. Uczucie łączące zakochanych, zostało porównane tutaj do białego żagla gnanego wiatrem. Jak jest również uczucie łączące podmiot liryczny z ukochanym – pełne pasji i namiętności.

Powrót – interpretacja

Wiersz „Powrót” Kazimiery Iłłakowiczówny wchodzi w skład tomiku „Połów”, który ukazał się w 1926 roku. Tematem wiersza jest powrót do przeszłości, wspomnienia o zdarzeniach i uczuciach, które już dawno minęły.