Walery (Świętoszek) – charakterystyka bohatera

* Niewiele wiadomo na jego temat – charakteryzuje go głównie scena, kiedy reaguje na postawę Marianny, która dowiaduje się, że ma poślubić Tartuffe’a. Walery, zdziwiony tym, że jego ukochana nie rozpacza z powodu zmiany decyzji ojca, zaczyna wątpić w jej uczucia. Kłótnia z Marianną pokazuje jego wrażliwość i młodzieńczą niedojrzałość;

Elmira – charakterystyka bohaterki

* Druga żona Orgona, prawdopodobnie dużo młodsza od niego – pani Pernelle ocenia ją gorzej od poprzedniczki, zarzucając jej rozrzutność i nadmierne upodobanie do zabaw. Choć trudno dochodzić prawdy na tej płaszczyźnie, trzeba mieć na uwadze to, że matka Orgona niemal każdemu ma coś do zarzucenia;

Damis – charakterystyka

* Syn Orgona, pojawia się już w pierwszej scenie, jawnie sprzeciwiając się nowym porządkom wprowadzonym przez ojca. Nie kryje się z niechęcią do Tartuffe’a, formułując groźby świadczące o jego młodzieńczej porywczości:

Miłość między Marianną a Walerym

Miłość między Marianną i Walerym: młodzi bohaterowie chcą się pobrać, ale staje im na drodze zmiana decyzji Orgona, który wcześniej obiecując rękę swojej córki Waleremu, postanowia, by wyszła ona za mąż za Tartuffe’a.