Ogród w Milanówku, pieśń nocnego wędrowca – interpretacja

Wiersz „Ogród w Milanówku, pieśń nocnego wędrowca” autorstwa Jarosława Marka Rymkiewicza pochodzi z wydanego w 2002 roku tomiku „Zachód słońca w Milanówku”, uznanego za poetycką książkę roku. Utwór ten opowiada o ciągłym poszukiwaniu Boga przez człowieka, któremu towarzyszy cała przyroda. Skupia się na szeroko pojętej kwestii wiary i drodze do odnalezienia relacji ze Stwórcą.

Ogród w Milanówku, pieśń nocnego wędrowca – analiza wiersza

Wiersz Rymkiewicza jest przykładem liryki bezpośredniej, o czym świadczą odpowiednie zaimki osobowe („zakwitnie moja dzika łąka”) oraz czasowniki w pierwszej osobie liczby pojedynczej („ja w to mocno wierzę”). Można w nim dostrzec również elementy liryki zwrotu do adresata w postaci bezpośrednich zwrotów do drzew i zwierząt. Utwór ma regularną budowę. Składa się z trzynastu dwuwersowych strof zwanych dystychem. Każdy wers liczy po jedenaście sylab. Pojawiają się tu rymy parzyste, nadające wierszowi rytmiki i melodyjności. Duża część zdań skonstruowana jest na zasadzie pytań, ale nie są one zakończone znakami zapytania. W tekście nie występują również znaki interpunkcyjne takie jak kropki czy przecinki, jednak i tak każdy wers rozpoczyna się wielką literą.

Warstwa stylistyczna utworu jest rozbudowana. Autor zastosował w nim epitety („bury kocie”; „dzika łąka”), metafory („Idziemy prosto – do naszego Boga”; „Kot żółty poszedł na poszukiwanie / Zaniósł do Boga nasze zapytanie”) oraz anafory („Chodź bury kocie”; „Kot żółty poszedł na poszukiwanie”). Dużą rolę odgrywają tu apostrofy („Chodź ze mną żabo”; „Chodźcie sosenki”) i personifikacje („Chodźcie sosenki – gdy macie życzenie”; „brzozy cierpią”). Można tu również dostrzec wyróżnienie graficzne w postaci pauz („Że Bóg tu wejdzie – w nocy – po kryjomu”; „W nocy – ukradkiem – widoczny w połowie”), podkreślające pewne fragmenty tekstu.

Ogród w Milanówku, pieśń nocnego wędrowca – interpretacja wiersza

Wiersz „Ogród w Milanówku, pieśń nocnego wędrowca” porusza temat nieustannego poszukiwania Boga. Tytuł utworu jest dwuznaczny: dosłowny i metaforyczny. Określa czas i miejsce akcji, czyli ogród w Milanówku nocą, a także to, kim jest osoba mówiąca – wędrowcem, spacerującym w ciemnościach po pięknym botaniku w towarzystwie zwierząt i roślin. W znaczeniu przenośnym ogród ten można przyrównać do biblijnego Raju, ogrodu Eden, w którym jest możliwe odnalezienie samego Boga. Choć pozostaje On ukryty przed oczami osoby mówiącej, wszędzie czuć Jego obecność. Objawia się w przyrodzie i całym swym dziele stworzenia.

Podmiot liryczny zwraca się bezpośrednio do zamieszkujących ogród istot. Mówi do żaby, kota, jeży, czeremchy i drzew sosnowych. Traktuje je jak równe sobie: „Każdy ma prawo wchodzić do ogrodu”. One także mogą spotkać się ze Stwórcą, dlatego zachęca, aby mu towarzyszyły: „Chodź ze mną żabo”, Chodź bury kocie”, „Chodźcie sosenki”. Osoba mówiąca przypisuje tym stworzeniom ludzkie cechy. Mają one prawo do własnych przemyśleń i rozterek, a po swojej śmierci – do stanięcia przed obliczem Boga w Niebie. Nawet kaleka żaba o trzech nogach zasługuje na spotkanie z Panem. Wędrowiec odnosi się z szacunkiem do każdej żywej istoty. Swoją postawą przypomina świętego Franciszka z Asyżu, który szczególnie miłował swych „braci mniejszych”, czyli wszystkie zwierzęta.

Przedstawiony w wierszu Bóg ukazany jest jako miłosierny i troskliwy ojciec, kochający wszystkie swe stworzenia. Opiekuje się nimi i troszczy o nie. Podmiot liryczny kieruje do Niego wiele pytań. Ma świadomość, że może nie otrzymać odpowiedzi na wszystkie z nich, ale nie chce się poddawać. Pragnie lepiej zrozumieć otaczający go świat. Jest przygotowany na pytania, które może dostać od Boga. Mimo to Wędrowiec miewa także wątpliwości. Szuka Stwórcy całe swoje życie, a jednak nigdy niedane mu było Go spotkać. Dopada go nawet zwątpienie wyrażone słowami „Bóg wytłumaczy nam swe nieistnienie”. Niepewnie dopuszcza do siebie myśl, że być może Boga nie ma, jednak szybko ją odgania. Zauważa, że dowody na Jego istnienie są wszędzie wokół, objawiają się w całej przyrodzie. Doskonale widać je w ogrodzie, po którym się porusza. Podmiot liryczny szczerze wierzy, „Że Bóg tu wejdzie – w nocy – po kryjomu” i zbudzi go ze snu, czyli stanu niepewności, w którym trwa. Uważa, że do spotkania powinno dojść właśnie w ciemnościach, gdyż nie jest godzien oglądać pełnego majestatu boskiego. Liczy na to, że Stwórca sam go znajdzie, ale nie porzuca tym samym własnych poszukiwań.

Wiara Wędrowca jest prosta i ufna: wierzy w to, że Bóg go nie zostawi i wysłucha zarówno jego, jak i innych stworzeń. Podmiot liryczny nie uważa siebie za władcę świata, kogoś ważniejszego od zwierząt czy roślin, a nawet sądzi, że to one są od niego bardziej rozumne. Ma świadomość, jak niewiele wie, „a jest pytań wiele”. Przywołuje postać żółtego kota, który poszedł na samotne poszukiwanie Stwórcy, dzięki czemu „może wcześniej on przed Bogiem stanie”. Zwierz ten „zaniósł do Boga nasze zapytanie”, czyli wszystkie rozterki, jakie miały osoba mówiąca i towarzyszące jej istoty. Żółty kot reprezentuje całą grupę. Zwierzę o wyjątkowym kolorze sierści kontrastuje z występującym na początku wiersza zwykłym, burym kotem. Napawa optymizmem, a także zwiastuje pozytywny efekt swojej misji. Osoba mówiąca jest przekonana, że ona także zostanie wysłuchana. Wierzy w miłosierdzie Boga oraz to, że któregoś dnia i jej dane będzie się z Nim spotkać.

Dodaj komentarz