Adam Asnyk – biografia

Adam Asnyk (ur. 11 września 1838 roku, zm. 2 sierpnia 1897 roku) – polski poeta, kryptonim El…y, pseudonim Jan Stożek. Wywodził się z rodziny szlacheckiej, jego ojciec był uczestnikiem powstania listopadowego, zesłańcem. W 1856 roku Asnyk studiował w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego w Marymoncie, natomiast w latach 1857–1859 uczęszczał do Akademii Medyko-Chirurgicznej w Warszawie. Był członkiem ruchu spiskowego. Został uwięziony w Cytadeli (1860), gdy odzyskał wolność wyjechał do Paryża i Heidelbergu, tam studiował nauki społeczne. Do kraju powrócił w 1863 roku. Sympatyzował z L. Mierosławskim i I. Chmieleńskim, popierał „czerwonych”, członków tzw. rządu wrześniowego. Gdy powstanie upadło, po raz kolejny udał się za granicę. W Heidelbergu skończył studia, uzyskując stopień doktora filozofii (1866 rok).

Jego pierwsze utwory ogłoszone zostały w latach 1865–1865, na łamach lwowskiego „Dziennika litewskiego”. Rok 1869 jest bardzo ważny, to wtedy Asnyk wydał debiutancki tom I Poezji. Od 1870 roku przebywał w Krakowie, utrzymywał kontakty z nielicznym gronem przyjaciół, m.in. z Mieczysławem Pawlikowskim i I. Maciejowskim.

Podczas licznych podróży odwiedził Włochy, Tunezję i Algierię (1888), a także Cejlon i Indie (1894). Podejmował również wyprawy w Tatry – jako jeden z pierwszych został członkiem Towarzystwa Tatrzańskiego. Ponadto założył wspólnie z innymi działaczami TOL (1882), był członkiem rady miejskiej Krakowa (1884), a także posłem na sejm Krajowy z ramienia tzw. Demokratów (1889) oraz prezesem TSL (1891). Od 1882 roku pracował w dzienniku „Reforma” (od 1883 „Nowa Reforma”). Od 1889 roku piastował urząd redaktora naczelnego tegoż pisma. Jednocześnie pisał dla „Kłosów”, „Bluszczu” oraz innych pism. Na ich łamach ukazywały się jego utwory poetyckie i dramatyczne, a także artykuły społeczno-polityczne i studia literackie.

W latach dziewięćdziesiątych poeta, trawiony gruźlicą, powoli zaczął wycofywać się z życia społecznego. Z powodu choroby, w 1896 roku udał się na kurację do Włoch. Tam zaraził się durem brzusznym, co było bezpośrednią przyczyną jego śmierci. Pochowano go na Skałce.

Dodaj komentarz