Cechy etapów twórczości Jana Kasprowicza

Początek twórczości:

 • odniesienia do kultury i literatury niemieckiej,
 • tematyka chłopska,

Po przełomie modernistycznym:

 • naturalizm,
 • ekspresjonizm,
 • symbolizm,
 • tematyka tatrzańska – w poetyce impresjonistycznej i gawędowej, zachwyt nad przyrodą,
 • natura odzwierciedlająca kondycję człowieka,
 • prymitywizm sięgający do folkloru, wiejskich obyczajów, zainteresowania prostymi ludźmi,
 • prekursorskie użycie wiersza wolnego,
 • elementy katastrofizmu,
 • doświadczenia egzystencjalne interpretowane przez pryzmat wiary chrześcijańskiej i historii zawartych w Piśmie Świętym,
 • motywy Pasji Chrystusa, Golgoty i paruzji,
 • refleksje religijne, próby nawiązania dialogu z Bogiem,
 • bunt wobec Boga, elementy bluźniercze,
 • obrazoburczy erotyzm,
 • fascynacja kulturą i religiami Dalekiego Wschodu,
 • inspiracje mitologią grecką,
 • wpływy filozofii Nietzschego podnoszącej indywidualizm do najwyższej rangą wartości,
 • twórczość odnosząca się do wydarzeń z biografii autora, nastroje właściwe stanowi jego duszy,

Pod koniec życia poety:

 • widoczne pogodzenie się ze światem,
 • poukładanie życia,
 • idee franciszkańskie (zawarte m.in. w Księdze ubogich),
 • apoteoza bliskości z naturą,
 • pogoda ducha i prostota życia mimo przeciwności losu,

Dodaj komentarz