Kleant – charakterystyka

– To syn Harpagona i brat Elizy;

– jest typowym młodzieńcem pochodzącym z bogatego, mieszczańskiego domu, lubującym się w rozrywkach i modnych strojach, z tą jednak różnicą, że z powodu skąpstwa ojca zarabia na siebie sam, grając w karty i zapożyczając się u kupców;

– cechuje go miłość do siostry – obiecuje Elizie, że wyrwie ją ze znienawidzonego domu i pomoże jej w uniezależnieniu się od Harpagona, jeśli tylko zdobędzie pieniądze;

– nienawidzi ojca i gardzi nim z powodu jego przywiązania do majątku;

– jest zakochany w Mariannie. Docenia charakter dziewczyny, która zauroczyła go swoją szlachetnością. Pragnie pomóc ukochanej i jej matce, ale nie ma na to środków;

– motywowany chęcią osiągnięcia swoich celów nie waha się szantażować ojca. Ponadto, znając jego skąpstwo, umyślnie doprowadza go do rozpaczy swoim gestem wobec przybyłych gości, którym podaje drogie specjały, a także wymuszając na Harpagonie podarowanie Mariannie cennego pierścienia;

– ostatecznie uzyskuje zgodę na poślubienie dziewczyny, jak się okazuje, córki zamożnego  Tomasza d’Alburci (Anzelma). Ojciec Marianny zgadza się na pokrycie kosztów wesela.

Główne cechy: miłość do siostry i do Marianny, nienawiść wobec ojca, zajmowanie się hazardem, determinacja w działaniu.

Dodaj komentarz