Książę – charakterystyka bohatera

Książę jest człowiekiem o ambicjach przywódczych. Wierzy, że arystokracja, posiadająca wedle jego przekonań ogromną przewagę nad innymi warstwami społecznymi, odegra przewodnią rolę w wydobyciu ojczyzny z niedoli.

Przywiązany do swojego kraju, ubolewa nad jego nieszczęśliwym losem, jednak nie robi nic, by ten stan rzeczy zmienić. Potrafi zdobyć się jedynie na powtarzanie utartych i zawsze tych samych frazesów.

Dodaj komentarz