Miejsca ważne w życiu człowieka. Omów zagadnienie na podstawie Miejsca Andrzeja Stasiuka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Na co dzień chyba mało uwagi przywiązujemy do pojęcia przestrzeni, a przecież ma ona ogromne znaczenie w naszym życiu. Począwszy od przestrzeni domu, w którym mieszkamy do przestrzeni kraju, w którym żyjemy czy nawet świata. Wpływamy na przestrzeń, a przestrzeń wpływa na nas. Jest to pretekstem do głębszych rozważań na temat przestrzeni nie tylko w jej sensie teraźniejszym, lecz także przeszłym oraz przyszłym.

Andrzej Stasiuk w opowiadaniu Miejsce opisuje przestrzeń, która pozostała po niedawno rozebranej przez konserwatorów cerkwi. Narrator zastanawia się nad tym, co stanowi o świętości takiego miejsca – czy same mury, które można zburzyć albo przenieść, czy choćby powietrze, które zostało owymi murami zamknięte czy ograniczone. Opisuje historie ludzi, którzy ze wsi zostali wysiedleni w czasie wojny i wracali do nieistniejącej już wsi po dziesiątkach lat, by pomodlić się w miejscu, w którym modlili się ich przodkowie, lub w którym sami zostali ochrzczeni.

Pewien staruszek, który odwiedził wieś z dzieciństwa, zachowywał się tak, jakby ona nadal istniała. Szedł nieistniejącą ulicą i pokazywał, gdzie stały konkretne domy, sklepy, gdzie były drzewa, jak położone były place. To miejsce zdecydowanie istniało, żyło, choć było to jedynie życie w pamięci ludzi, którzy urodzili się, zanim została zburzona.

Symbolem tego procesu jest właśnie cerkiew – istnieje nadal, istnieje w tym samym miejscu, w którym została wybudowana, choć jej konstrukcja została rozebrana i przeniesiona. Istnieje dzięki tysiącom wzniesionych tam modlitw, dzięki wierze ludzi, która jest trwalsza niż jakakolwiek budowla, dzięki ich pamięci. 

Przestrzeń można postrzegać jednak w mniej symboliczny, a nieco bardziej dosłowny sposób. Najpopularniejszym tego przykładem jest ojczyzna, która jest jednocześnie bardzo konkretnym miejscem, a także bliżej niesprecyzowaną przestrzenią. Niektóre dzieła polskiej literatury opisują ojczyznę bardzo dosłownie, np. Reduta Ordona czy Pan Tadeusz Adama Mickiewicza. Dzieła te opowiadają o walce o konkretne granice politycznego państwa.