Syzyfowe prace – bohaterowie

Prof. Kostriulew

Nauczyciel historii, otwarty rusyfikator i przeciwnik polskości. Na swoich lekcjach ośmiesza wszelkie dokonania Polaków, ich historię i elementy narodowe. Przy pomocy zmyślonych, często propagandowych „dopełnień” szkaluje polskość oraz katolicyzm. To właśnie na jego lekcji Walecki „Figa” zaprotestował przeciwko podawanym oszczerstwom na temat sióstr z klasztoru w Wilnie.

Inspektor Zabielski i dyrektor Kriestoobriadnikow

Określani w utworze mianem „polityków nietuzinkowych”. Przyjęli bardzo perfidny sposób rusyfikowania, mianowicie zawsze stawali po stronie uczniów w sporze z nauczycielami polskiego pochodzenia. Przez to starali im się przypodobać. Zarazem zapraszali uczniów na rosyjskie sztuki, co bardzo imponowało młodym ludziom. Ich celem było również „ożywienie” życia kulturalnego ludzi rosyjskich z Klerykowa.

Dodaj komentarz