War­to­ści du­cho­we czy do­bra ma­te­rial­ne – co dla czło­wie­ka może być źró­dłem szczę­ścia? Roz­waż pro­blem i uza­sad­nij swo­je zda­nie, od­wo­łu­jąc się do frag­men­tu Lalki Bolesława Prusa, ca­łe­go utwo­ru oraz do wy­bra­ne­go tek­stu kul­tu­ry.

Źródłem pozytywnej energii w egzystencji ludzkiej może być również rodzina. Przebywanie blisko ukochanych sobie osób dobrze wpływa na psychikę i działa uspokajająco. Dodatkowo spędzanie czasu w gronie najbliższych daje poczucie bezpieczeństwa oraz zacieśnia więzi. Człowiek jako istota społeczna potrzebuje kontaktu z innymi jednostkami, a rodzina może być do tego najlepszą grupą. Przykładów w literaturze na znaczenie bliskości jest wiele, może to być historia Geralta i Ciri z sagi o „Wiedźminie” Andrzeja Sapkowskiego. Przeznaczona tytułowemu bohaterowi księżniczka Cintry staje się dla niego córką, której stara się za wszelką cenę zapewnić bezpieczeństwo. Po spotkaniu swojego dziecka-niespodzianki zmienia się, a pieniądze i wartości materialne schodzą na zdecydowanie dalszy plan. Priorytetem jest Ciri i ochrona jej przed Dzikim Gonem. Wiedźmini zwykle są skazani na samotne życie, wiązanie ledwo końca z końcem. Geralt żył podobnie do czasu, gdy na jego drodze pojawiła się Zirael. 

Innym przykładem z dzieł kultury obrazującym tę tezę może być główny bohater „Opowieści wigilijnej” Karola Dickensa. Ebenezer Scrooge ma wszystko — pieniądze, status, dom, czyli praktycznie wszystko, czego mógłby pragnąć. Mimo to w głębi duszy rzeczy te go zniewalają, a brak bliskich relacji z ludźmi powoduje smutek. Dopiero pod koniec książki po odwiedzinach trzech duchów (przeszłych, obecnych i przyszłych świąt) nawiązuje kontakt ze swoim bratankiem i pracownikami, co daje mu w końcu poczucie spełnienia oraz szczęścia.

Podsumowując, dobra materialne nie stanowią tak dobrego źródła szczęścia, jak wartości wewnętrzne. Pieniądze, biżuteria, posiadłości ziemskie nigdy nie zastąpią człowiekowi bliskości innych ludzi. Zrozumiało to wielu bohaterów powieści literatury romantycznej i pozytywistycznej. Podobnie sprawa ma się w przypadku wiedzy, a osiągnięcia naukowe mogą być jedną ze zmiennych koniecznych do spełnienia osobistego. Opieranie szczęścia na czynnikach zewnętrznych może być zgubne, ponieważ bogactwo można utracić, a wewnętrzne dobro, poznanie świata czy nawet miłość zostaje.

Dodaj komentarz