Zwyczaje i obyczaje szlacheckie w kulturze polskiej. Omów zagadnienie na podstawie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Dziś szlachta polska budzi zróżnicowane skojarzenia. Kultura jaką stworzyła jest niejednowymiarowa, niejednoznaczna. Składały się na nią obyczaje zarówno chwalebne i szlachetne, jak i tryb życia daleki od wzniosłości, a bliższy chełpieniu się bogactwem i zbytkiem. Dziś szlachta już nie istnieje, lecz pewne jej cechy pozostały w naszych umysłach. Warto je w sobie rozpoznawać i dbać o to, by kontynuować jedynie te pozytywne tradycje. 

Dodaj komentarz

x