Sonet 85 – interpretacja

Francesco Petrarca, który zasłynął w historii jako autor jednych z najpiękniejszych utworów liryki miłosnej, był włoskim poetą tworzącym w okresie renesansu, publikującym w języku ojczystym oraz po łacinie. Jego najsłynniejszym dziełem są Canzoniere, cykl sonetów do ukochanej kobiety – Laury. Jeden z bardziej znanych utworów ze zbioru, Sonet 85 (Za­wsze ko­cha­łem, ko­cham dziś tak samo), opowiada o sile miłości – uczucia, które dodaje człowiekowi sił.

Sonet 61 – interpretacja

Sonet 61, znany pod incipitem Błogosławiony niechaj ów dzień będzie, to utwór opowiadający o radosnym, szczęśliwym oraz całkowicie odmieniającym życie dniu poznania ukochanej Laury, bohaterki całego cyklu Canzoniere. Jego autorem jest słynny włoski poeta okresu renesansu, Francesco Petrarca, który zapisał się na kartach literatury jako artysta doskonalący formę sonetu oraz tworzący jeden z najpiękniejszych dzieł liryki miłosnej.

Sonet 132 – interpretacja

Jednym z najsłynniejszych przedstawicieli renesansowej liryki miłosnej był Francesco Petrarca, XIV – wieczny poeta pochodzący z Włoch. W swoich wybitnych sonetach opiewał ukochaną Laurę oraz zawarł rozważania na temat roli miłości w życiu człowieka. W utworze o incipicie Je­śli to nie jest mi­łość, czyli Sonecie 132 pochodzącym z tomu Canzoniere, dzieli się refleksjami i przemyśleniami dotyczącymi tego uczucia, opisując je jako ogromną, nieokiełznaną siłę, odmieniającą ludzki los.

Sonet 90 (Były to włosy złote, rozpuszczone) – interpretacja

Francesco Petrarca to jeden z najsłynniejszych europejskich poetów epoki renesansu, słynący z rozpowszechnienia kunsztownego gatunku – sonetu. Jego tom Canzoniere (Drobne wiersze włoskie) zapisał się historii literatury jako jeden z najpiękniejszych zbiorów liryki miłosnej. Wśród opiewających ukochaną Laurę utworów można odnaleźć Sonet 90 (Były to włosy złote, rozpuszczone), opisujący jej niezwykłe piękno oraz burzliwe uczucia zakochanego mężczyzny.

Sonet 157 (Ten dzień, jak za­wsze gorz­ki, lecz szczę­śli­wy) – interpretacja

Sonet 157 (Ten dzień, jak za­wsze gorz­ki, lecz szczę­śli­wy) to utwór wchodzący w skład słynnego tomu liryki miłosnej Canzoniere (Drobne wiersze włoskie). Jego autorem jest Francesco Petrarka, jeden z najwybitniejszych poetów europejskiego renesansu, tworzący po włosku oraz po łacinie. Omawiany utwór opisuje piękno bohaterki całego cyklu – Laury, której oblicze jest olśniewające i niezwykłe.

Sonet 3 (Był to dzień, w którym przez mękę Chrystusa) – interpretacja

Canzoniere to słynny cykl utworów należących do liryki miłosnej, autorstwa Francesa Petrarki.  Zbiór tematycznie dzie­li się na dwie czę­ści – Wier­sze na cześć Ma­don­ny Lau­ry ży­wej i Wier­sze na cześć Ma­don­ny Lau­ry umar­łej. Tom składa się z pieśni, ballad, a przede wszystkim z sonetów. Jednym z nich jest Sonet 3 (Był to dzień, w którym przez mękę Chrystusa) opowiadający o chwili, która bezpowrotnie odmieniła życie podmiotu lirycznego.

Sonet 335 (Uj­rza­łem jed­ną wśród ko­biet ty­sią­ca) – interpretacja

Francesco Petrarca, włoski poeta renesansowy, zasłynął w historii literatury swoim zbiorem Canzoniere (znanym także pod nazwą Drobne wiersze włoskie), który powstawał w latach 1340 – 1347. Większość utworów z tego cyklu to sonety, a sam autor stał się mistrzem i propagatorem tego gatunku. W Sonecie 335 (Uj­rza­łem jed­ną wśród ko­biet ty­sią­ca) opisuje nieziemskie, niemal anielskie piękno swej ukochanej Laury.

Sonet 134 (Nie mam spokoju, choć wojować nie chcę) – interpretacja

Franceso Petrarca był włoskim poetą renesansowym, który zasłynął w światowej literaturze jako autor poruszających sonetów o tematyce miłosnej, które poświęcił ukochanej Laurze. Utwory ze zbioru Can­zo­nie­re identyfikowane są numerami. Sonet 134 nosi także incipit – Nie mam spo­ko­ju, choć wo­jo­wać nie chcę. Wskazuje on na tematykę dzieła – cierpienie i brak spokoju ducha spowodowane zakochaniem i nieprzewidywalnym zachowaniem drugiej połowy.

Sonet 250 (Zwykła mnie we śnie pocieszać z oddali) – interpretacja

Sonet 250, o incipicie Zwykła mnie we śnie pocieszać z oddali, to utwór wchodzący w skład tomu Canzoniere, inaczej – Sonety do Laury. Opowiada o cierpieniu po śmierci tytułowej bohaterki i jest przykładem liryki miłosnej. Jego autorem był Francesco Petrarca, jeden z najwybitniejszych włoskich poetów epoki renesansu, którego twórczość inspirowała między innymi samego Adama Mickiewicza.