Dyskobol – interpretacja

Cykl ten składa się z 14 wierszy (w tym „Dyskobolu”), które stanowią pochwałę aktywności fizycznej, piękna sportu oraz idei olimpijskich. W literaturze polskiej istnieje drugi wiersz „Dyskobol”, lecz autorstwa Kazimierza Przerwy-Tetmajera, który był również inspirowany dziełem greckiego rzeźbiarza Myrona. 

Ojczyzna chochołów – interpretacja

Utwór „Ojczyzna Chochołów” autorstwa Kazimierza Wierzyńskiego pochodzi, z wydanego w 1937 roku, tomu poezji „Wolność tragiczna”. Tekst nosi znamiona poezji powojennej. Przedmiotem wiersza jest problematyka współczesnej Polski. Jest to wyraz lęku i troski poety o losy kraju. To także refleksja nad kondycją ojczyzny i próba przewidzenia jej przyszłości w Europie i na świecie. Autor w swoim utworze nawiązuje do wielkich dzieł narodowych, między innymi do „Mazurka Dąbrowskiego”, „Pana Tadeusza”, „Dziadów” oraz „Wesela”.

Skok o tyczce – interpretacja

Utwór „Skok o tyczce” Kazimierza Wierzyńskiego ukazał się w 1927 roku w tomiku „Laur olimpijski”. Autor przedstawia piękno sportu i wysiłek zawodników, jaki muszą włożyć w osiągnięcie najlepszego wyniku.

Zielono mam w głowie – interpretacja

Kazimierz Wierzyński był poetą tworzącym w czasach współczesnych, zajmującym się również prozą oraz esejami. Jednym z jego najsłynniejszych zbiorów wierszy jest wydany w 1919 roku, utrzymany w pozytywnej, radosnej atmosferze tom Wiosna i wino, który szerzej rozsławił jego twórczość i zapewnił mu rozpoznawalność. Pochodzi z niego utwór Zielono mam w głowie, utrzymany w nastroju afirmacyjnym, wesoły oraz dający nadzieję.