Człowiek w poszukiwaniu swojego miejsca na ziemi. W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej, sensu wiersza Pan Cogito – powrót Zbigniewa Herberta oraz wybranych kontekstów.

Istota człowieka i jego poglądy kształtują się przez całe życie. Często, aby znaleźć siebie, wyruszamy w wędrówkę — mentalną, hobbystyczną lub rozpoczynamy podróż, aby odkryć, kim jesteśmy. Takie zagadnienia poruszane są przez filozofów od samej Starożytnej Grecji, aż po obecne czasy.

Pan Cogito a ruch myśli – interpretacja

Bohaterem utworu Zbigniewa Herberta jest Pan Cogito, pojawiający się również w tytule „Pan Cogito a ruch myśli”. W imieniu, a może nazwisku postaci pojawia się fragment sentencji Kartezjusza — „Cogito ergo sum”, czyli „myślę, więc jestem”.

Tkanina – interpretacja

„Epilog burzy” to dziewiąty i jednocześnie ostatni tomik poezji Zbigniewa Herberta, wydany w maju 1998 roku, niecałe trzy miesiące przed śmiercią autora. Wiersz „Tkanina” jest utworem zamykającym owy zbiór. Jest swego rodzaju testamentem poety oraz wielkim pojednaniem ze śmiercią.

Potęga smaku – interpretacja

“Potęga smaku” autorstwa Zbigniewa Herberta to utwór, który pochodzi z tomu wierszy zatytułowanego “Raport z oblężonego miasta”, wydanego w 1983 roku. Herbert należał do pisarzy tworzących w czasach PRL-u, ale nie wydawanych oficjalnie, tylko pojawiających się w drugim obiegu. Polityka miała duży wpływ na to, co tworzył i jak o tym mówił, dlatego bardzo długo pisał do szuflady. 

Dałem słowo – interpretacja

Zbigniew Herbert to poeta tworzący w epoce współczesnej, który swoje lata wchodzenia w dorosłe życie musiał przeżywać w czasie II wojny światowej. Był jednym z najwybitniejszych twórców tak zwanego „pokolenia Kolumbów” lub „pokolenia straconego”, ponieważ przez trudy i grozę wojny musiał przedwcześnie dorosnąć. Odbija się to zdecydowanie na większości jego poezji i jest również widoczne w wierszu, który jest przedmiotem tej analizy i interpretacji – „Dałem słowo”.

Ponadczasowy wymiar poezji Herberta

Klasycyzm to nie tylko kategoria stylistyczno-estetyczna. W przypadku Herberta to także określona postawa wobec świata, poszukiwanie umiaru, równowagi, postawa racjonalistyczna, akcentująca więź z tradycją, zwłaszcza antyczną. To również przestrzeganie reguł i uniezależnienie się od dobra i zła. Według Platona zachowanie miary i proporcji jest zawsze piękne.

U wrót doliny – interpretacja

Tytuł wiersza przywołuje dolinę Jozafata – przestrzeń pomiędzy Ziemią a niebem i piekłem, w której zgodnie z nauką chrześcijańską ludzie po końcu świata będą oczekiwać na Sąd Ostateczny.

Przesłanie Pana Cogito – interpretacja

Tytułowy bohater utworu to główna postać wydanego w 1974 roku tomu Pan Cogito. Przesłanie Pana Cogito umieszczone jest na końcu tego zbioru i stanowi podsumowanie jego zawartości ideowej. Inspiracją dla Herberta do napisania tego utworu był najprawdopodobniej liryk Prawda Adama Zagajewskiego.